פקודי- עבודה שה' אוהב

אור' לכל אלו הרוצים לעבוד את ה' בהתלהבות - אש ההתלהבות בעבודת ה' אינה צריכה להיראות כלפי חוץ, אלא להיות כמכוסה ולבעור בתוך הלב פנימה

עבודה שה' אוהב"כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו "

 

האש שבערה מעל המשכן הייתה מעליו גם ביום ולא רק בלילה – מסביר המהרי"ל מוואלקאוושיק – אלא שביום לא ראו אותה מפאת הענן שכיסה על המשכן ועל האש.

 

מסביר הרב שלמה לוינשטיין:

מכאן עלינו ללמוד, שאש ההתלהבות בעבודת ה' אינה צריכה להיראות כלפי חוץ, אלא להיות כמכוסה ולבעור בתוך הלב פנימה.

 

על פי זה מבאר רבי סעדיה גאון את הפסוק בשיר השירים (פרק ב' יד): "יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך" כאשר "יונתי בחגוי הסלע" והאדם חבוי "בסתר המדרגה", מבקש הקב"ה "הראיני את מראייך השמיעיני את קולך", שכן אוהב הקב"ה דווקא את עבודת ה' הנעשית בסתר, הרחק מעין רואים...

למאמר הבא