פקודי- הבסיס משל כולם

של האבן עזרא על האדנים שהיו בתחתית המשכן ואלו היו יוצאי דופן ונעשו מכספי מחצית השקל בעוד יתר המשכן נעשה מתרומות...

הבסיס משל כולם

 

"אלה פקודי המשכן משכן העדות"

 

"וכסף פקודי העדה מאת ככר... ויהי מאת הכיכר לצקת את אדני הקודש"

 

 כל המשכן, יחד עם כליו, נעשה מתרומתם של נדיבי הלב בעם ישראל, מלבד דבר אחד: אדני הקודש.

 

אלה נעשו ממחצית השקל, שהיה מוטל כחוב על כל אחד ואחד, עניים ועשירים כאחד, במידה שווה.

 

מביא הספר מזקנים אתבונן את שאלתו של האבן עזרא:

מדוע דווקא האדנים היו יוצאי דופן ונעשו מכספי מחצית השקל בעוד יתר המשכן נעשה מתרומות?

 

ומשיב על כך ה"אבן עזרא":

האדנים היוו את הבסיס, שעליו עמד המשכן. המשכן היה מיועד להיות נחלת הכלל, "לזיכרון לבני ישראל", לכן היה הכרח שיהיה מושתת על הכלל כולו.

 

ואם הבסיס הוא נחלת הציבור, ממילא גם מה שנבנה עליו מתרומותיהם של היחידים, משתייך ומתייחס לכלל כולו.

 

ועל כן, לא רצה הקב"ה שהאדנים ייעשו על ידי תרומתם של יחידים, אלא שכל הציבור ישתתף בהם באופן שווה...

 

לכן הם נעשו ממחצית השקל, שהיה מוטל כחוב על כל אחד ואחד, וממילא היה חלקו של כל אחד שווה בהם...
למאמר הבא