פקודי- נביא אמת

' לשאלה: פשוט שעשו את בגדי הקודש באופן שבו ציווה ה' את משה?. מה מקום, איפוא, להדגשה זאת דווקא כאן?!

נביא אמת


"ויעשו את-בגדי הקודש, אשר לאהרון, כאשר ציווה ה' את-משה"


שואל ה'משך חכמה':

פשוט שעשו את בגדי הקודש באופן שבו ציווה ה' את משה?. מה מקום, איפוא, להדגשה זאת דווקא כאן?!.

 

והוא מבאר:

הבגדים היו עשויים כלאיים של שש וצמר, דבר שלא הותר בשאר הבגדים, אשר נאסרה בהם לבישת כלאיים. הלכה זו, אשר באה לעקור את איסור כלאיים בבגדי הכהונה, לא יכולה הייתה להיאמר אלא ע"י משה מפי הגבורה, שכן אין בכוח נביא אחר לעקור דבר מן התורה, אם לא להוראת שעה.למאמר הבא