ויקרא- דקדוקי רש"י בפרשת ויקרא

שוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקרא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת ויקרא

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:


דקדוק ברש"י - ויקרא פרק ב, פסוק יד

דקדוק ברש"י - ויקרא פרק ד, פסוק כג

דקדוק ברש"י - ויקרא פרק ה, פסוק יטלמאמר הבא