צו- לא להיכשל בסעיף הראשון

סיפור לשבת צו" על חששו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל בזמן שיעלה לבית דין של מעלה ויבדקו האם קיים את הסעיף הראשון בשולחן ערוך...

לא להיכשל בסעיף הראשון!


"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"

 

התורה הקדושה נמשלה לאש תמיד. אשר כל העוסקים בה - בהתמדתם, שומרים הם שלא תכבה...

 

מסופר על הגאון הצדיק רבי אליהו לואפיאן שבסוף ימיו, כאשר היה זקן וחולה,
המשיך במנהגו אותו נהג שנים רבות. 


הוא היה קם באישון ליל כדי לעסוק בתורה עד זמן תפילת שחרית.

 

רבינו! - אמרו לו תלמידיו - "מדוע הרב קם כל כך מוקדם? והרי אינך בקו הבריאות ובפרט שהרב אינו צעיר לימים? הרב ימשיך לישון עוד קצת"!!!...


השיב להם הרב: "דווקא מפני כך עלי להקדים ולקום מוקדם! שהרי עוד מעט אצטרך לתת דין וחשבון בבית דין של מעלה. 


יביאו שולחן ארוך ונראה האם כדברייך כן הוא! ויבדקו מה כתוב בסעיף הראשון?


"יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר"!

 

ומה אתם רוצים? שכבר בסעיף הראשון אכשל?!...
למאמר הבא