צו- זריזות במצוות ובפרט בפסח

לאים בעניין הזריזות, המבארים את הקשר בין המצות למצוות. ואת הקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום"

זריזות במצוות ובפרט בפסח


"צו את בני ישראל..."

 

רש"י: אין צו אלא לשון זירוז
אמר רב אושעיה: "ושמרתם את המצות" אל תקרי מצות אלא את המצוות... היזהר שאם באה לידך מצווה אל תחמיצנה....


 מה הקשר בין המצות למצוות?
 ועוד אם אדם אופה מצה ב-18 דקות קיים מצווה ואם הוסיף הוא דקה אחת בלי כוונה - אוכל חמץ וחייב כרת הייתכן?!


 ילקוט שמעוני מביא משל למה הדבר דומה:

 

לקרבניט של ספינה שרואה אחד שנפל למים וכדי להצילו זורק לו חבל ואומר לו: בחבל הזה תלויים החיים שלך אם אתה עוזב אותו אתה מת אבל אם תאחוז בו הרי את חייך אתה מציל...


 הנמשל ברור


הקב"ה שולח אותנו אל העולם הזה - ים סוער... ואומר לנו תחזיקו במצוות תינצלו!!! אם תעזבו אותם הרי שכרתם את עצמכם מן העולם...


 "ואתם הדבקים בה' אלוקכם חיים כולכם היום" 

אדם שדבק במצוות חי ואילו אחד שעזב אותם הוא מכרית את עצמו.

 

המצה היא הסמל למצוות בעניין של זריזות וההבדל בין הזריז למתעכב...

למאמר הבא