שמיני- פרשת פרה

מקוצק מוסר מפסוק אחד בפרשת פרה... "אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול"

מוסר מפסוק אחד

 

"אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול"

 

אומרים בשם הקוצקער = הרבי מקוצר:

אם יש אדם שחושב שאין בו מום, סימן מובהק הוא שעוד לא עלה עליו עול... תורה ומצוות.
למאמר הבא