תזריע- רבי תנחומא בגוב האריות

רבי תנחומא מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... "כוחו של כורת הברית עם הקבה" מתאים לשלב כ- "דבר תורה לפרשת תזריע"

רבי תנחומא בגוב האריות


"וביום השמיני ימול בשר עורלתו"

 

במדרש מובא סיפור:

 

פעם אחד אמר קיסר רומי לרבי תנחומא: "אולי נתחבר כולנו רומאים ויהודים - לעם אחד?"


"אין כל בעיה" - השיב רבי תנחומא


"בעצם יש בעיה אחת קטנה - אבל אפשר לפתור אותה בקלות... אנחנו היהודים מהולים ואיננו יכולים להדמות לכם אם תמולו  גם אתם ותהיו דומים לנו..."


הקיסר רתח מזעם ואמר: ניצחת!!! אבל כל המנצח את המלך בוויכוח משליכים אותו לגוב האריות!


תפשו עבדיו של הקיסר את רבי תנחומא והשליכו אותו לגוב האריות ובו אריות רעבים משחרים לטרף...


והנה זה פלא! נשארו האריות במקומם רבוצים ולא נגעו בו לרעה.

 

יהודי רשע מומר היה שם ואמר למלך: בוודאי אין האריות רעבים משום כך אינם טורפים אותו...


אם כך - אמר הקיסר - הבה נבדוק זאת, הכנס אתה לכלוב ונראה. 


לא הספיק הרשע להניד עפעף ועבדי הקיסר תפשו אותו והשלכוהו לגוב האריות. תוך כמה שניות, זינקו עליו האריות וטרפוהו...


לעומתו רבי תנחומא יצא מארמון הקיסר בכבוד גדול... 
למאמר הבא