תזריע- מי שידו משגת, שיביא!

ק: "ואם דל הוא ואין ידו משגת" הרי ברור שאם האיש דל = עני, הרי שאין ידו משגת? וכן ההפך, אם אין ידו משגת הרי בידוע שהחוטא דל. בנוסף "מליצה לפרשת תזריע". אם כך לשם מה כפלה התורה ואמרה: "ואם דל הוא ואין ידו משגת"?! בנוסף מליצה מחכימה...
מי שידו משגת, שיביא!

"ואם דל הוא ואין ידו משגת"

נשאלת השאלה:
הרי ברור שאם הוא דל = עני, הרי שאין ידו משגת? וכן ההפך, אם אין ידו משגת הרי בידוע שהוא דל.
אם כך לשם מה כפלה התורה ואמרה: "ואם דל הוא ואין ידו משגת"

מבארים חז"ל בדרך צחות:
אלא הדבר תלוי מאוד באדם החוטא. 

לא פעם נראה עני שבאמת אין לו, אך בחתימת ידו יוכל לארגן גם 100,000$...

כיוון שאנשים סומכים עליו  - אחד כזה לא יוכל להתנער מבחיוב של הקורבן ולומר: "אין לי - דל אנוכי" אלא חייב הוא להביא קורבן כאחד שיש לו - הוא אמנם נחשב בגדר "דל", אך ידו משגת...

מליצה
אחד הגיע למקום חדש וביקש הלוואה. 
אמרו לו: "מצטערים אדוני, אתה חדש כאן איננו מכירים אותך לא נוכל לאשר לך הלוואה".

הוא צחק ואמר:
"תראו איזה עולם הפוך: מהמקום שהגעתי לא רוצים להלוות לי כיוון שמכירים אותי. ואילו כאן לא מוכנים להלוות לי כיוון שלא מכירים אותי!"...

לעומת זאת,  נאמר על הולך בדרכים שיכול להתפרנס מן הצדקה ואפילו הוא עשיר, כיוון שאין ידו משגת.

יוצא איפה, שיש מצב שהמביא קורבן הוא דל ויש ידו משגת. ויש מצב הפוך שהוא עשיר ואין ידו משגת...

בשני המקרים הללו עליו להביא קורבן כמו כולם.


למאמר הבא