תזריע- צריכים לתכנן אותך!

ובא במדרש שהאישה מזרעת בא מלאך לוקח את הטיפה עולה להקב"ה ושואל: "טיפה זו מה יהא נגזר עליה"? מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהא בסופה אם זכר אם נקבה, אם חלש גיבור, אם עני אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או נאה... מה אכפת למלאך מה יהיה איתו תחכה ותראה?... ועוד למה ה' לא אומר אם הוא יהיה צדיק או רשע?!... ביאור נפלא של הספר 'אוהל שם'.
צריכים לתכנן אותך!

"אישה כי תזריע וילדה..." 

מובא במדרש תנחומא (פרשת פקודי): 
שהאישה מזרעת בא מיד מלאך לוקח את הטיפה עולה להקב"ה ושואל: "וטיפה זו מה תהא נגזר עליה"? 

מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהא בסופה, אם זכר אם נקבה, אם חלש גיבור, אם עני אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או נאה, אם עבה או דק, אם בזוי או גס. וכן גוזר על כל קורותיו. 

אבל האם יהיה זה צדיק או רשע, אינו גוזר, אלא הדבר ההוא נותנו בידו של אדם בלבד, שנאמר  (דברים ל', טו'): "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המות ואת הרע". 

וזהו שאומרים חז"ל: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".

כעת נבין מה שאומר הנביא (ירמיה פרק ט' פסוק כב') 
"כּה אָמַר ה' אַל יִתְהַלֵּל חָכָם בְּחָכְמָתו וְאַל יִתְהַלֵּל הַגִּבּור בִּגְבוּרָתו  אַל יִתְהַלֵּל עָשִׁיר בְּעָשְׁרו. כִּי אִם בְּזאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל הַשְׂכֵּל וְיָדועַ אותִי"

שלשת הדברים הללו חכמה, גבורה ועושר הם אלו שהמלאך שואל את הקב"ה וכבר נקבעו לכל אדם בעת יצירתו כך שאין לו לאדם להתגאות בהם. 

יוצא איפה, שעשיר שמתגאה בעושרו ניתן לומר לו: "וכי מה אתה מתגאה במה שנקבע לך מאת ה'?!"...

לא בכדי זהו הפסוק שהרמב"ם בחר לסיים בו את הספר שכתב "מורה נבוכים". לומר לאדם על מה אתה מתגאה?! העושר לא שלך, הגבורה איננה ממך והחכמה ניתנה לך במתנה?!

אבל השכל וידוע אותי - זה ממך זו העבודה עצמית שנדרשת ממך!

אם תהיה צדיק או רשע זה תלוי בך ע"י המעשים שלך...


ספר "אוהל שם" שואל:
מה דחוף למלאך לרוץ להקב"ה עם הטיפה, לשאול ולדעת מה יהא הבן אדם? קצת סבלנות תחכה ותראה!!!

והוא משיב:
לא פעם אנו רואים אדם עני - הומלס, שהולך ללא סוודר בקור העז ולא קורה לו כלום, לעומתו העשיר רק הוריד את המעיל כבר שבוע הוא עם שפעת... 

הכיצד?!

אלא בעצם הקב"ה אומר למלאך איך להכין את האיברים של האדם, המלאך חייב לדעת על מנת לתכנן איך יצא הוולד. 

אם הוא יהיה גיבור יש להכין איברים רחבים שיכילו את מסת השרירים שלו. 

במידה והוא אמור לצאת חכם יש להרחיב את התאים במוח ולאפשר זרימת דם טובה לקליטת המידע ושימורו. 

אם חלילה נגזר שיהא עני יש להוריד את סף הרגישות על מנת לקיים אותו בתת תנאים...למאמר הבא