דקדוקי רש"י בפרשת תזריע

שוטה לכל הפסוקים בפרשת תזריע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת תזריע

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:


דקדוק ברש"י - ויקרא פרק יב, פסוק ד


דקדוק ברש"י - ויקרא פרק יג, פסוק ט - חלק 1

דקדוק ברש"י - ויקרא פרק יג, פסוק ט - חלק 2


דקדוק ברש"י - ויקרא פרק יג, פסוק מא


למאמר הבא