תזריע- מחסום נוסף!

שלמה קלוגר לסיבה של הציווי "ועל שפם יעטה"...

מחסום נוסף!

 

"ועל שפם יעטה"


כידוע אמר הגאון רבי שלמה קלוגר הנגעים באים על עוון החמור של לשון הרע.

 

והנה - אמר רבי שלמה – הקב"ה שם לאדם שני "מחסומים" לפיו, השיניים והשפתיים, שהללו יזכירוהו תמיד לשמור פיו ולשונו בכך שיסגור את שיניו ויסכור את שפתיו, כך לא יצא מפיו כל דיבור אסור.

 

אדם שלקה בנגע - סיים רבי שלמה - סימן מובהק הוא כי שני ה"מחסומים" לא הועילו לו, מצווה התורה "ועל שפם יעטה", שיעשה לעצמו "מחסום" נוסף, ואולי זה יועיל לו להימנע מדיבורים מזיקים...
למאמר הבא