דקדוקי רש"י בפרשת מצורע

שוטה לכל הפסוקים בפרשת מצורע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת מצורע

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:


דקדוק ברש"י - ויקרא פרק יד, פסוק מג

למאמר הבא