אחרי מות- למרות שטמאים הם שכינה בינהם

עה (על פי דברי רש"י): "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם" סיפור נפלא על הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל שראה זאת הלכה למעשה...

למרות שטמאים הם שכינה בינהם


"השוכן אתם בתוך טומאתם"

 

מבאר רש"י על פסוק זה: "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם"

 

מסופר שכשהגיע  בפעם ראשונה הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא לעיר אחת. קיבלוהו בסבר פנים יפות שני בעלי בתים עשירים. 


כל אחד מהם רצה שהצדיק יבוא לביתו, וכך יצא מריבה בניהם מי יזכה לארח את הצדיק...


האחד היה מוכר כבעל גאווה ו "אפו מורם מעם" ואילו השני בעל ענווה אך אינו מדקדק כל כך במצוות.


כל העיר התעניינה במי מהם יבחר הרב לקבוע את מעונו.


להפתעת כולם בחר הרבי להתארח בביתו של השני אף שאינו מדקדק במצוות. הידיעה הפליאה את החסידים ובחירתו של הרב עוררה "גלים" בקרב חסידיו. 

 

הרבי הרגיעם ואמר: 

על אלו שהם בעלי עבירה נאמר בפרשת השבוע: "השכן אתם בתוך טומאותם"  למרות שהם טמאים שכינה ביניהם. ואם נאה לו להקב"ה להיות בתוכם בודאי שגם לי נאה ויאה להיות עימהם...


אך על בעלי הגאווה אומר הקב"ה: "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת"!

 

האם נראה לכם תלמידיי שממקום שהקב"ה מונע עצמו מלדור אלך אני לדור?!...

 

גם לימדם הצדיק שני דברים חשובים מאד בהנהגת ה':

 

1. הקב"ה מוכן לקבל כל אחד למעט בעלי גאווה...

2. "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם"...למאמר הבא