אחרי מות- תשובה, תפילה וצדקה

נא" על הפסוק: "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" המבאר שבתשובה ותפילה וצדקה ניתן לבטל את רוע הגזירה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת אחרי-מות".

תשובה, תפילה וצדקה 


"בזאת יבוא אהרון אל הקודש"

 

בתפילת שחרית של יום הכיפורים (ויש גם הנוהגים בתפילת המוסף)  ישנה תפילה מיוחדת - פיוט הנקרא: "ונתנה תוקף"שחיברו רבי אברהם ממגנצא זצ"ל.

 

בפיוט זה אנו אומרים: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה".

 

תשובה - צום

תפילה- קול 

צדקה- ממון.

 

"צום" בגימטריה 136, "קול" גם הוא בגימטריה 136 ו"ממון" בגימטריה 136.

 

אם נחבר את שלשת המרכיבים של אלו המעבירין את רוע הגזירה נקבל את המספר 408

 

 המילה "זאת" בגימטריה שווה אף היא ל- 408

 

אומר הגאון מוילנא: 


זאת יבוא אהרון אל הקודש" אם יקיימו בני ישראל את שלושת הדברים הללו:

תפילה, תשובה וצדקה כדבעי, הרי שכשיבוא הכהן הגדול ביום כיפור "אל הקודש" הוא מגיע ב- "זאת" הרי שמתכפרים עוונותיהם של עם ישראל.

 

זהו שאומרת התורה: "בזאת יבוא אהרון אל הקדש" 


עם תשובה, תפילה וצדקה מתקבלות ברצון תפילותיהם של עם ישראל לפני הקב"ה...למאמר הבא