דקדוקי רש"י בפרשת אחרי מות

ה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אחרי מות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת אחרי מות

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:


דקדוק ברש"י - שמות פרק יז, פסוק יד

למאמר הבא