הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח

אחרי מות לפסח"? השוואה בין עורך הסדר לכהן הגדול על פי דברי המהר"ל מחברת את פרשת אחרי מות עם חג הפסח כדברי ר' צדוק הכהן מלובלין: בכל שבת שחל בה חג או מועד באותו השבוע, חייב להיות קשר בין הפרשה למועד.

הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח

 

ר' צדוק הכהן מלובלין:

בכל שבת שחל בה חג או מועד באותו השבוע, חייב להיות קשר בין הפרשה למועד.

 

פרשת אחרי מות שהיא גם שבת הגדול נדירה היא ולכן אין הרבה פרשנים העוסקים בחיבור בניהם.

 

הרב ברוך רוזנבלום מצא קשר יפה בדברי המהר"ל:

 

המהר"ל עורך השוואה בין עורך הסדר לכהן הגדול וכך הוא כותב:

 

"ועורך הסדר לובש גם הוא בגדי לבן ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים"

 

לכל דבר יש זמן מתאים וסגולה מיוחדת. אומרים בעלי התוספות:

שכל מה שהכהן מבקש בקודש הקדשים ה' נותן לו. עד כדי כך שלא התיר הקב"ה שייקח רק רווקה - "והוא אישה בבתוליה ייקח" כיוון שאם ייתן עיניו בנשואה, ייתכן והוא יבקש מה' שיהרוג את בעלה  בעת שנכנס לפני ולפנים, ה' ישמע את בקשתו וכך יוכל לשאת את האלמנה

לכך מנע הקב"ה ממנו את האפשרות הזו...

 

מסבירים על פי החסידות:

לפני מה נשתנה כתוב בהגדה: "כאן הבן שואל" ושם יש סגולה מיוחדת לבן (הכהן הגדול = עורך הסדר = בנו של הקב"ה) לבקש כל מה שישאל וה' יענה לו. כפי שה' עונה לכהן הגדול בקודש הקדשים...

 

נצלו הזדמנות זו, פסח כשר ושמח!


למאמר הבא