אמור- זהירות בחילול שם שמים

בות ומוצדקות מדוע אין אנו חייבים לקיים מצווה מסוימת הבאה לפנינו. האם חשבנו פעם האם הסובבים אותנו מודעים לסיבה שבגינה אין אנו יכולים/צריכים לעבור מבלי לקיימה?! סיפור על ה"חפץ חיים" המבאר "כיצד יש להיזהר מחילול שם שמים"... מתאים כ- "דבר תורה קצר לשבת אמור"

זהירות בחילול שם שמים


"ולא תחוללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל"

 

לא פעם יש לנו סיבות טובות ומוצדקות מדוע אין אנו חייבים לקיים מצווה מסוימת הבאה לפנינו. 


ובאמת על פי ההלכה לפעמים אין אנו חייבים לקיימה, אך האם שמנו ליבנו אולי בעצם אי קיומה יכול חלילה להיגרם חילול ה'?


האם חשבנו האם הסובבים אותנו מודעים לסיבה שבגינה אין אנו יכולים/צריכים לעבור מבלי לקיימה?!  בספר "וקראת לשבת עונג" הוא מביא סיפור על ה"חפץ חיים" המבאר כיצד יש להיזהר מחילול שם שמים:

 

כל ימיו נזהר רבי ישראל מאיר הכהן בעל "החפץ חיים" מחשש חילול ה' פעם אחת מיהר "החפץ חיים" לתחנת הרכבת כדי להספיק להגיע בזמן לרכבת היוצאת לווילנא.

 

כאשר פסע בזריזות באחד הרחובות ניגש אליו אדם לא מוכר וביקש ממנו אם יוכל להיכנס להשלים מניין בבית אבל.

 

"החפץ חיים"אמנם כבר התפלל אולם בכל זאת החליט להיכנס לבית אבל ולהשלים את המניין אף שמשום כך יפסיד את הרכבת העיקר שלא ייגרם חס ושלום חילול ה'...

 

כמה זהירות נדרשת מאיתנו בכבוד ה'...
להורדה למאמר הבא