אמור- לשלוט בכעס בכל מצב

וט בכעסו?! מספר הרב ברונשטיין על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל איך הצליח לעורר רעש גדול בשמים בעצם שליטתו המלאה במידת הכעס...

"לשלוט בכעס" בכל מצב


בפרשת השבוע מצווה התורה על האתרוג שבארבעת המינים ומכנה אותו: "פרי עץ הדר"

 

סיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל :

 

עני מרוד היה רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב והפרנסה לא הייתה מצויה בביתו. שנה אחת בערב חג הסוכות לא נמצא בידו כסף לקניית אתרוג.


מה עשה? תפילין מהודרות היה לו בביתו ירושה מאביו הגדול המגיד מדרוהוביץ מכר רבי יחיאל את התפילין ובכסף שקיבל תמורתן קנה אתרוג מהודר.


שמח וטוב לב חזר רבי יחיאל מיכל לביתו. "מדוע אתה כל כך שמח"? שאלה אשתו "והרי בבית אין פת לחם"?!.

 

ראי נא - הראה לה רבי יחיאל מיכל את האתרוג המהודר - "בגלל האתרוג הנפלא שזימן לי ה' אנ אני כה שמח". "ומנין לקחת כסף לקנות אתרוג כה נאה"? שאלה אשתו. 


מכרתי את התפילין שירשתי מאבי ובכסף רכשתי את האתרוג.


מה??? - שאלה אשתו - מכרת את התפילין??? בשביל אתרוג???! בתנועה מהירה חטפה אשתו את האתרוג נשכה בכעסה את הפיטם וזרקה את האתרוג על הארץ.

 

התבונן רבי יחיאל מיכל באתרוג הפסול המתגולל על הארץ...וכן חשב בליבו: תפילין כבר אין לי וגם אתרוג אין לי מה רוצה היצר הרע ממני? שאכעס? לא ולא! לא אסכים שיכשיל אותי במידת הכעס...

 

באותו לילה נגלה לרבי יחיאל מיכל אביו בחלומו ואמר לו:


"דע לך בני שכאשר מכרת את התפילין המהודרות כדי לקנות אתרוג עשה מעשה זה רעש גדול בשמיים. אולם כאשר כבשת את כעסך עורר הדבר רעש רב יותר"...למאמר הבא