אמור- יצר הרע יש לכולם

רק רווקה?". אם החשש הוא מבעלה הקודם של האישה, מדוע אם כן אסור לכהן גדול לקחת אלמנה?! ביאור נפלא המסביר שיצר הרע נמצא אצל כולם... מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור"

יצר הרע יש לכולם


המבנה של הפרשה הזאת, בראש ובראשונה, בנושא טומאה – אוסרת התורה לכוהנים להיטמא – כהן גדול אסור לו להיטמא, ולכהן הדיוט מותר להיטמא לשבעה קרובים.


מכאן ואילך, מדברת התורה בנושא של קרבנות. אלו שהם בעלי מומים - אסור להקריב. ואדם שמקריב את הקרבנות האלה, מחלל את בית המקדש.


בהמשך מצווה על פסול נוסף – מומים שישנם בכוהנים עצמם, ופוסלים בעבודה... התורה מונה אילו מומים.


משם עוסקת התורה למי יכול הכהן להינשא. כאשר היא  מדגישה שלכהן גדול מותר להינשא אך ורק לבתולה ואילו לכהן הדיוט, מותר לו להינשא גם לאלמנה.

 


שואל הדעת זקנים מבעלי התוספות:

למה התורה התירה לכהן גדול להינשא רק בתולה ולא לאלמנה?

 

משיב הדעת זקנים מבעלי התוספות:

כיון שכל בקשה שהיה מבקש כהן גדול, בקדש הקדשים הייתה מתקבלת.

אם כהן גדול היה נכנס לקדש הקדשים, ורצונו היה להינשא לאישה אחת, אבל מה לעשות היא נשואה... 


יש סיכוי, שהכהן הזה יבקש בקודש הקדשים מהקב"ה, שבשנה הבאה עלינו לטובה, ''יחסל'' את הבעל של הגברת הזאת, כדי שהוא יוכל להינשא לה.

אם כל בקשה שמבקשים בקדש הקדשים מתקבלת, הרי שגם הבקשה הזאת תאושר, והאדם הנשוי לה - ילך לבית עולמו.


אמר הקב"ה – אל תעסיק את עצמך בדבר הזה, כי בין כה, אתה לא יכול להינשא לה שנאמר: "וְהוּא אִשָּׁה בִבְתוּלֶיהָ יִקָּֽח".

 

לאור הדברים האלה, שואל הרב ברוך רוזנבלום:

כותב ספר החינוך במצווה ר"ע: שהכהן הגדול, זה אדם שדבוק בהקב"ה. ומהרגע שקיבל את תפקיד הכהן גדול, הוא דבוק במלאכים ובעולמות העליונים... הייתכן שאחד כזה יחשוב מחשבה זדונית על אחד אחר בשביל להשיג את אשת חברו?!


גם אם נאמר שאולי הכוונה היא בבית שני, ששם היו קונים את הכהונה בכסף, אולי שם היו בקשות זדוניות מעין אלו... כיוון שהכוהנים לא היו צדיקים... הרי שלכוהנים גדולים אלו גם הבקשות שלהם, שהיו נכנסים לקדש הקדשים, לא היו מאושרות... אלא מוכרח לומר שמדובר בכוהנים כאלה, שהבקשות שלהם יכולות להתקבל... היתכן שזה מה שהם יבקשו ביום הקדוש ביותר במקום הקדוש ביותר?!

 

והוא מתרץ:

ייתכן שדעת זקנים מבעלי התוספות רצה לומר לנו – תדע לך, אנשים גדולים, גם יכולים ליפול בעניינים האלה...


כמה זהירות נדרשת ואפילו לגדולי הדור...למאמר הבא