דקדוקי רש"י בפרשת אמור

וטה לכל הפסוקים בפרשת אמור בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...

דקדוק ברש"י לפרשת  אמור


למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:


דקדוק ברש"י - שמות פרק כב, פסוק י

למאמר הבא