בחוקותי- עמל של תורה

" רש"י מבאר: שתהיו עמלים בתורה "סיפור על הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל" המראה כיצד קנה את גאונותו בעמלו המופלא בתורה הקדושה...

עמל של תורה


"אם בחקתי תלכו"

 

מבאר רש"י

"אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה".

 

בספר וקראת לשבת עונג מובא סיפור הממחיש מהו עמל של תורה:

 

ידוע היה הגאון רבי חיים שמואלביץ בעמלו המופלא בתורה. כל ימיו שקד בכל כחו על הבנת דברי התורה הקדושה. לא פעם קרה שאכל ארוחת בוקר, ולאחר מכן למד ללא הפסקה כשלושים שעות רצופות!


פעם אחת הרגיש רבי חיים ברע ואיבד את הכרתו. 

בני ביתו חשו לעזור לו וטיפלו בו, ובעזרת ה' שבא אליו הכרתו. 

מששבה הכרתו, שכב רבי חיים כחצי שעה במנוחה מוחלטת, ולא יכלו לדבר איתו מאומה.


לאחר מכן קם מיד ואמר כי מוכן הוא להגיד את השיעור... 


מתי הספקת לחזור על השיעור? שאלהו בני ביתו, והרי מוטל היית ללא הכרה?!

 

"אמנם כן" - אמר רבי חיים - "אולם לאחר מכן כאשר שכבתי ללא יכולת לדבר חזרתי בזיכרוני על השיעור"...

 

זהו עמל של תורה...למאמר הבא