בחוקותי- התורה לא מצווה עלינו להיות גאונים

"וקראת לשבת עונג" על רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים" המביא לידיעה שהתורה מצווה עלינו להיות עמלים בתורה! ולא להיות גאונים...

התורה לא מצווה עלינו להיות גאונים


 

"אם בחוקותי תלכו" 


מבאר רש"י: "אם בחוקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה".סיפור המביא ראיה מדרכו של החפץ חיים זצ"ל:

 

פעם אחת הגיע אברך לפני רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים", ושפך לפניו את ליבו.

רבי- כך אמר- מזה שנים רבות לומד אני תורה, אף לאחר חתונתי יושב אני ומשקיע את כל כוחותי בלמוד התורה, אולם איני רואה ברכה בעמלי...


עד היום לא זכיתי לרדת לעמקה של התורה, ואין אני מבין שום דבר הלכה!...

 


אל תיפול ברוחך- הרגיעו ה"חפץ חיים"- וכי הציווי הוא להיות גאון? בוודאי שלא!

 

התורה מצווה עלינו להיות עמלים בתורה!

 

אם עמל אתה בכל כוחך בתורה, אשריך וטוב לך, מובטחני שלבסוף תראה ברכה רבה בלימודיך!...


 


למאמר הבא