בחוקותי- ה"סגולה" שיש בקללות...

עלות לתורה דווקא בקללות?! סיפור מדהים של הצלחה גדולה שהתבררה ככישלון הגדול ביותר... "הסתכלות של רב"... מתאים כ- "רעיון לפרשת בחוקותי"

הסגולה שיש בקללות...

 

מסופר על אברך אחד שהייתה לו אזכרה/יארצייט לאביו המנוח, בשבוע של פרשת בחוקותי. הוא ניגש לבית הכנסת וביקש מהגבאי לאפשר לו עלייה לתורה.


לאחר שהגבאי בדק ברשומות, התברר כי כל העליות תפוסות למעט זו של הקללות. התלבט האברך מה לעשות והחליט לשאול את הרב חיים אריה ארלנגר המכונה: "הסטייפלר" זצ"ל.


שאל אותו הרב: האם הנך מפחד לעלות? 


השיב האברך: "לא! שומר מצווה לא ידע דבר..." 


פסק לו הרב לעלות לתורה בעלייה של הקללות.


לאחר שכיבד את זכרו של אביו - הגיע מכתב מחו"ל בו נאמר לו כי דודו הוריש לו עסקים וקרקעות בשווי כולל של כחמישים מליון דולר. הוא טס לחו"ל שהה שם כ- חמש שנים וחזר כעשיר גדול מאד.

 

כשהוא במכונית השרד שלו נפנה מיד לביתו של הרב ובשמחה קרא לעברו: 

"רבי ראה! עליתי לקללות ושום דבר לא נתקיים בי... - אני איש עסקים מצליח ובחמש שנים האחרונות שילשתי את כספי הירושה..."

 

הביט בו רבי חיים ארייה ברחמים ופסק:

 

"כל הקללות נתקיימו בך! הפכת מאברך לאיש עסקים - הפסדת את כל עולמך!!!..."

 

זו ראייה של צדיק...


למאמר הבא