בחוקותי- גזירת עמל התורה!

שם 'חוק'?. הקב"ה חפץ שנחזור על התורה – גם על חמישה חֹמשי תורה, וגם על שישה סדרי משנה, וגם על הגמרא בתלמוד בבלי וגם על הירושלמי, לחזור ולשנן פעם אחר פעם, כאות לחוקה בטבע, שהקב"ה כך מרוצה...

גזירת עמל התורה!


"אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ"

 

אומר רש"י – שתהיו עמלים בתורה.

 

ונשאלת השאלה:

למה קוראים לעמל התורה בשם 'חוק'?

 

מסביר האור החיים הקדוש:

כיוון שיש בה מצוה אפילו ללמוד דברים שלמדם פעמים וג' וידועים אצלו, כי חפץ ה' בעסק התורה חוקה חקקתי.

 


זאת אומרת, רצונו של הקב"ה, שגם אם אתה יודע את כל התורה, תעמול ותתייגע שלוש וארבע וחמש, אין זה ראוי שתבוא ותגיד: "זהו, אני יודע! מה אני צריך ללמוד את זה?!"

 

בשונה משאר המקצועות, שאם אתה יודע, אתה לא צריך ללמוד יותר, בתורה יש חוק – ללא הבנה, שהתורה מחייבת אותך ללמוד את הדבר הזה, עשר פעמים, גם אם אתה כבר יודע אותו.

 


שואל האור-החיים הקדוש:

ולמה כתוב בחוקותי? היה צריך להיות כתוב "אם בחוק תלך"?!

 

והוא משיב:

הכוונה גם לתורה שבכתב וגם לתורה שבע"פ .

הקב"ה חפץ שנחזור על התורה – גם על חמישה חֹמשי תורה, וגם על שישה סדרי משנה, וגם על הגמרא בתלמוד בבלי וגם על הירושלמי, לחזור ולשנן פעם אחר פעם, כאות לחוקה בטבע, שהקב"ה כך מרוצה.

 


אותו דבר כותב המהר"ל בדרך אבות:

התורה היא גזרת הקב"ה על האדם, לעסוק בתורה ולהיות עמל בה, וזהו יושב ועוסק בתורה, הרי הוא מקבל עליו גזרת הקב"ה, אשר גזר על האדם.  


(מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בחוקותי")


למאמר הבא