בחוקותי- וורטים לפרשת בחוקותי

רשת בחוקותי: ביאר הפסוק "יעזוב רשע דרכו".., שאלתו של רבי משה פיינשטיין זצ"ל על הפסוק "ונתתי גשמיכם בעתם" הגשמים – של שמים הם, ומדוע נאמר "גשמיכם"?!...

וורטים לפרשת בחוקותי

 

"אם בחוקותי תלכו"

 

אמר רבי שמחה בונים מפשיסחא:

"אם" הזה, איננו תנאי ואף לא ספק כי אם הבטחה.

 

הקב"ה מבטיח שבסופו של דבר" - בחוקותי תלכו", עתידים ישראל ללכת בדרך התורה, שהרי דרך אחרת אינה קיימת כלל...

 

 ורבי מנחם מנדל מקוצק היה שואל:

כתוב (ישעיה נה, ז): "יעזוב רשע דרכו" – וכי לרשע יש דרך?! - אולי בוץ יש לו, ולא דרך...

 

 אלא הכוונה היא:

"יעזוב רשע דרכו" – יעזוב את המחשבה כאילו יש לו דרך...

 

 

 -------------------------------------------

 

"אם בחוקותי תלכו"

רש"י מבאר - "שתהיו עמלים בתורה"

"תלכו", שתהיו הולכים ע"י התורה - עולים ומתעלים מעלה מעלה. אל תעמדו במקום אחד...

 


---------------------------------------------------------"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו"

 

רש"י מבאר - "שתהיו עמלים בתורה"


אם תהיו עמלים ועוסקים בתורה, נקל יהיה לכם להיזהר במצוות לא-תעשה. עסק התורה כשלעצמו מציל מן היצר הרע...

 


---------------------------------------------------

 

"ונתתי גשמיכם בעתם"

 

שאל רבי משה פיינשטיין זצ"ל:

הגשמים – של שמים הם, ומדוע נאמר "גשמיכם"?!

 

 אלא מבאר רבי משה פיינשטיין:

באה התורה ללמדנו, כי כל הבריאה נועדה בשביל האדם השלם.

לפיכך, "אם בחוקותי תלכו", אזי הגשמים הם של האדם - "גשמיכם" – כי לשם כך הם נבראו...למאמר הבא