בחוקותי- לאכול מבשר הבנים

תודה רבה להקב"ה שנתקיים בי מקרא שכתוב: "וַאֲכַלְתֶּם בְּשַׂר בְּנֵיכֶם וּבְשַׂר בְּנֹתֵיכֶם תֹּאכֵלוּ"!... הייתכן?!...

לאכול מבשר הבנים

 

"וַאֲכַלְתֶּם בְּשַׂר בְּנֵיכֶם וּבְשַׂר בְּנֹתֵיכֶם תֹּאכֵלוּ".

 

בזמנים הקשים שרבים מבחורי ישראל נפלו ברשת הכפירה של ההשכלה, היה יהודי חסיד שהיה בכל יום היה שופך נחלי דמעות לבל ייתפס אחד מבניו חלילה ברשת הנוראה ויעזוב חלילה את דת אלוקי ישראל...

 

אכן תפילתו עלתה לו וזכה שכל בניו נשארו יראי אלוקים למקטנם ועד גדולם.

 

פעם השתתף בשמחה של אחד מבניו, קם ואמר: תודה רבה להקב"ה שנתקיים בי מקרא שכתוב: "וַאֲכַלְתֶּם בְּשַׂר בְּנֵיכֶם וּבְשַׂר בְּנֹתֵיכֶם תֹּאכֵלוּ"!.

 

לשמע דבריו תמהו האנשים, הוא הבין מיד והסביר בדרך צחות:

רואה אני הרבה מחברי אשר נפלו בניהם ובנותיהם ופרקו עולם, וכאשר הולכים הם להתארח אצלם אינם יכולים לאכול מבשר הפיגולים המוגש לפניהם...

 

 ואלו אני ברוך ה' יכול לאכול בשר, אצל בני ובנותיי בלי פקפוק וחשש – תודה לך ה'!...
למאמר הבא