2838מצוות ומנהגים- להבין טעמי המצוותלתקציר
' נעלות ונשגבות הן, אם כך מדוע לא נכתבו טעמי המצוות בתורה? אולי אם היו אלו כל אחד היה מזדרז לקיימן?! ובכלל האם יש לנו בכלל רשות לחקור אודות המצוות וטעמיהן? מתוך החוברת כיבוד אב ואם באגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א.
2839מצוות ומנהגים- "מצווה גוררת מצווה"לתקציר
ה גדולה יותר". ובמצווה שכזו קינא רבי ישראל מצורקוב "סיפור נפלא על יחודיותה של מצווה מושלמת - בסתר"...
2840מצוות ומנהגים- "מהו ערכה של מצווה"לתקציר
ערכה של מצווה" שאנו עושים. לא פעם אנו מנסים לערוך השוואה בין מצוות וטועים לחשוב שמצווה פשוטה שנקראת בדרכנו - ערכה איננו רב אילו היינו עושים מצווה אחרת כעת... עלינו לדעת כי גם למצווה שנראת כחסרת ערך בעיני ה' יקרה היא עד מאד... "משל ונמשל בשכר מצוות" מתוך החוברת טהרת המשפחה באגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א.
2841מצוות ומנהגים- מעשים קטנים ושכר נצחילתקציר
ילנא" שעשתה הסכם עם חברתה לגלות האחת לשנייה בחלום (לאחר 120 שנים) מהו השכר של המצוות בעולם הבא?... "סיפור על פטירתו הגאון מווילנא" - ממה חשש ועל מה הצטער?... מתוך החוברת 'טהרת המשפחה' באגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א.
2842מצוות ומנהגים- תלמוד או מעשה?לתקציר
לימוד שאדם לוצמד או מעשיו הטובים?. ביאור הסתירה במאמרי חז"ל, מצד אחד נאמר: "כָּל שֶׁמַּעֲשָׂיו מְרֻבִּין מֵחָכְמָתוֹ, חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת" - המעשה הוא החשוב. לעומת זאת בעליית בית נתזה נענו כולם ואמרו: "תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה"?! ביאורו של המהר"ל והשל"ה הקדוש
2843מצוות- "מצווה גוררת מצווה"לתקציר
מצווה". אם לאחר מכן עשית מצווה להווי ידוע שהדבר מעיד שהמעשה הקודם היה אף הוא מצווה... "סיפור על רבי יוסי בן קיסמא ורבי חנינא בן תרדיון" המבואר על פי שיטת ה'ברכת אברהם' מסלונים על פי היסוד הזה...
2844מצוות- "עבירה גוררת עבירה"לתקציר
השאלה היא מה הוא יעשה מיד לאחר מכן? אם יעשה הוא תשובה ימחל לו ולא יבולע לו. אך אם האדם לא חוזר בתשובה מיד החשש הראשן שהא יתדרדר ויפגע באנשים חפים מפשע.. חייבת להיות התדרדרות כיוון שלאחר כל עבירה שעושים ולא חוזרים בתשובה מגיעה עבירה אחרת... "חכמת שלמה במשפט הילדים" על פי עיקרון זה...
2845מצוות- אין אדם מעני מן הצדקהלתקציר
את מאמר חז"ל: "אין אדם מעני מן הצדקה" אדם שנותן מכספו לצדקה - נותן משלו לאחר, זכות הצדקה תעמוד לו כאשר חלילה יעברו עליו ימים רעים...
2846מצוות- "מהי מצווה נקייה?"לתקציר
בי יוסי בן קיסמא ורבי חנינא בן תרדיון" המבואר על פי שיטת הרמב"ם השואל מדוע ישנן תרי"ג מצוות בגלל שרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל?! תן לנו עשר מצוות, ונשמור עליהם כמו שצריך! למה להרבות לנו מצוות?! ותשובתו הנפלאה: שבכדי לזכות בעולם הבא, אדם צריך מצווה אחת נקייה, בלי שום סרך של מחשבה זרה, בלתי ה' לבדו!
2847מנהגים- מנהג צריך להבין!לתקציר
אם אנו אומרים: "מה שעשו אבותינו הוא הנכון ואין לשנות!", או אולי יש לבחון מה הביא אותם להתקין את המנהג ועל פי זה לשפוט האם המנהג טוב ונכון הוא גם לגבינו גם כיום? "סיפור על מנהג מוטעה"