2897הזהירות בכבודה של האישהלתקציר
פלא הממחיש עד כמה נזהרו גדולי ישראל בכבודם של נשותיהם. עדותו של רבי שלמה זלמן אויירבך זצל ביום ההלוויה של רעייתו מעידה על כך...
2898"שלום בית"לתקציר
וקא בבית, כיצד נוהג הבעל עם אשתו, והאישה עם בעלה... סיפור על הרב הקדוש רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל כיצד הצליח ל"הציל" זוג נשוי מפני גירושין מדוגמא אישית שנתן להם הלכה למעשה...
2899זוגיות ושלום בית- "איך למנוע מריבה?"לתקציר
מחפשים סגולות, ברכות ותפילות כדי לשנות משהו בחיינו... אבל האמת לפעמים הדבר נמצא ממש לידנו...יותר נכון ממש בנו... אדם ברגע אחד של שתיקה בעת מריבה - מעמיד את כל העולם עליו.
2900זוגיות- איך לדבר לבעל שיקשיב?לתקציר
: "איך גורמים לבעלי להקשיב?". "למה הבעל לא מקשיב?". "כיצד אגרום לבעל שיקשיב לי?". סיפור על אישה שלקחה יוזמה וניסתה להבין "איך זה שלי הוא כלל אינו מקשיב וכל דבר רוטן ומתווכח, ואילו לאישה שבתוך ה-GPS הוא מציית ללא שאלות, היא אומרת לו מה לעשות והוא אחריה ללא ויכוחים. הייתכן?! – מה הוא מצא בה?!"... התובנות לפניכם...
2901זוגיות ושלום בית- לוותר לשני זה כבוד! לתקציר
שטיין על שלום ואחווה בין איש לרעהו. ומה השאלה ששאל הגאון רבי בייניש פינקל זצ"ל את אחותו של הרב קרלנשטטין כאשר התייעצה בעניין שידוך לבת שלה...
2902שלום בית- להכיר טובה לאישהלתקציר
ה, הרה"ג ר' משה פיינשטיין זצ"ל כיצד הכיר טובה לרעייתו למרות עיסוקיו הרבים ומעמדו הרם בציבור...