2956אישים ביהדות- דוד המלךלתקציר
ברת בהלכה ובאגדה לשבועות: נתיב של ייסורים, ישי - ירא חטא, "מדוע אמר דוד המלך: מוזר הייתי לאחי?", מלך ממשפחת ישי, מי היה אדמוני עם יפה עיניים, דוד מנגן לפני שאול, גלית הפלישתי, דוד בשדה המערכה, דוד נרדף למוות, "מתי נפטר דוד המלך?". "היכן רצה דודו המלך להיקבר?".
2957אישים ביהדות- הרמב"ם הרופא המוכשרלתקציר
מבם" ישנם רבים. כיצד הצליח הרמב"ם לשכנע את המלך שהוא הרופא הטוב ביותר?!. לשמור על הבריאות הרבה יותר קשה מלטפל במחלה מסוימת!
2958אישים ביהדות- הרמב"ם החכם!לתקציר
יח הרמב"ם להינצל ממוות בטוח?. מה עושים כאשר בהגרלה על חיים ומוות כל הפתקים הם של מוות? כיצד אפשר להינצל?! "חכמתו של רבי משה בן מימון"