2959כשרות- "כשרות עידון לנשמה"לתקציר
כה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מדוע צריכים לאכול כשר?". כיצד אדם מתקדש על ידי כשרות המזון? ומה גורם לטמטום הלב?. "משל ונמשל על כשרות" שהביא החפץ חיים להסביר מהי הרגילות למי שאינו נזהר מלאכול מאכלות אסורות... תשובת הרמב"ן לשאלה: "מדוע הקב"ה אסר עלינו לאכול מאכלים מסוימים?"
2960כשרות- "והבדלתי אתכם מן העמים"לתקציר
הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מה החשיבות של אוכל כשר?". מה הקשר בין האוכל לתאוות האדם? "מה גורם לשכל להיחלש? ואך אפשר לחזק אותו?" מדוע על האדם להיות מופרש מתאוותיו? הסבר הרמב"ן לאיסור לאכול הרבה גם מן המותר לנו...
2961כשרות- אחת משלשת העיקריםלתקציר
של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: איסור אכילת מאכלות אסורות שומר על הבריאות מעבר לגזירת המלך. "סיפור על פטירתו של רבי יהודה הנשיא" והרמז בזה לשלשה יסודות עיקריים ביהדות שצריך האדם להקפיד בכל כוחו כי הם עיקרי הבית של כל יהודי ויהודי.
2962כשרות- מאכלים כשרים טהרת הנפשלתקציר
יהודה ואנטונינוס" מתוך חוברת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א. בזכות מעט חלב שינק אנטונינוס מאמו הקדושה והטהורה של רבי יהודה הושפע על אנטונינוס ועלה והתעלה כל כך, עד שהתגייר ומל את עצמו ולמד תורה עם רבן של ישראל מחבר המשניות...
2963כשרות- "שבת או כשרות מה עדיף?"לתקציר
זר בתשובה לגביי העדפה של קיום מצוות מתוך חוברת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: במה כדאי להתחיל? "האם כשרות קודמת לשבת?", "האם כשרות קודמת לטהרה", או אולי לשיעורי תורה?, האם כשרות קודמת לתפילין ולתפלה?...
2964כשרות- ההקפדה בכשרותלתקציר
ר על רבי בונים מפשיסחא" שבעקבות ההקפדה שלו על איסור חכמים ניצל מן החטא. סיפור זה מלמד שאין להתבייש בענייני כשרות אלא במידה ויש חשש קל שבקלים עדיף לנהוג חומרא... והמסקנה הברורה: "אין מה להתבייש בכשרות!"
2965כשרות- "זהירות ממראית העין"לתקציר
הודה צדקה זצל" הממחיש עד כמה נדרשת עירנות וזהירות בנושא הכשרות... לא בהכרח שאם אנשים יראי שמים נמצאים במסעדה או אפילו עם רואים בעלי חזות יושבים וסועדים בהכרח שהמקום אכן כשר... תמיד יש לבדוק...
2966כשרות- "לימוד ענייני כשרות"לתקציר
יוסף חיים זוננפלד זצ"ל מתוך חוברת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: מהי החשיבות של הלימוד עם האישה בענייני כשרות המטבח? ולאן הצליחה להגיע אשתו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בלימוד הלכות כשרות...
2967כשרות- "הלכות בשר בחלב"לתקציר
של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: מדוע חזרה התורה שלוש פעמים על הפסוק:"לא תבשל גדי בחלב אמו"?. "מהי הסיבה שאסור לבשל בשר וחלב?". "איסור הנאה - בשר וחלב". "דין עבודה במסעדה של גויים שבה מבשלים בשר וחלב". "דין איסור כבוש בבשר בחלב". "דין בשר וחלב הסמוכים זה לזה" הזהירות בבשר וחלב: במקרר, במפה נפרדת וסינרים של תינוקות... "האם מותר לכבס סינרים של תינוק בשר וחלב ביחד?"
2968כשרות- "אכילת בשר וחלב על שולחן אחד"לתקציר
כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "דין אכילה על שולחן אחד בשר וחלב". "דין בשר וחלב לשניים האוכלים יחד על שולחן אחד". מהו היכר לבשר וחלב? ומה נחשב להיכר?. "שניים שאינם מכירים לעניין בשר וחלב". "האם יש היכר לשולחן בשר עם חלב באדם אחד?"
2969כשרות- "ההמתנה בין בשר לחלב"לתקציר
רות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "כמה זמן צריכים לחכות בין בשר לחלב?". "ממתי מונים שש שעות בין בשר לחלב?". "האם מי שאכל תבשיל בשרי ללא בשר צריך להמתין שש שעות?". "כמה זמן צריך להמתין זה שאכל ביצה שהייתה בתוך חמין?". "מה צריך לעשות אם אכלתי חלב ונזכרתי שאני בשרי?". "למה צריכים לחכות שש שעות בין בשר לחלב?". "דין שיניים תותבות לגביי בשר וחלב". "מי שלעס בשר ולא בלע האם צריך להמתין שש שעות?". "מה לעשות אם אני לא זוכר לפני כמה שעות אכלתי בשר?". "דין קטן לגביי המתנה בין בשר לחלב". "האם גם חולה או יולדת צריכים להמתין שש שעות בין בשר לחלב?". "מה הדין אם ברך בטעות על חלב ונזכר שהוא בשרי?". "דין מראית העין בבשר וחלב"
2970כשרות- "ההמתנה בין חלב לבשר"לתקציר
כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "כמה זמן צריכים לחכות בין חלב לבשר?". "כמה זמן צריך להמתין אחרי גבינה צהובה על מנת לאכול בשר?". "מה זה מים אמצעיים?". ומה הדין אם הידיים נקיות?...
2971כשרות- "מאכלים שהיו במגע עם חלב או בשר"לתקציר
ך חוברת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: מה הדין בסלטים שנשארו מארוחה בשרית האם ניתן לאוכלם בארוחה חלבית?. "לחם שנשאר מארוחה בשרית האם ניתן לאוכלו בארוחה חלבית?". "האם צריך לייחד מלחייה לחלבי ומלחייה לבשרי?". "מה זה אומר 'בחזקת בשרי'?"
2972כשרות- "אפיית לחם חלבי"לתקציר
מטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "איסור אפיית לחם חלבי". "דין אפיית לחם חלבי קטן לכמה אנשים". "היכר ושינוי בלחם חלבי". "דין עיסה מתוקה חלבית". "האם מותר לטגן סופגניות חלביות?"
2973כשרות- "אכילת דגים עם בשר או חלב"לתקציר
ת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "למה אסור לאכול בשר עם דגים ביחד?". "דין אפיית דגים ובשר ביחד". "דין צליית דגים ובשר ביחד". "דין דגים וחלב ביחד". "האם מותר לאכול פיצה עם טונה?". "ההבדל בין ספרדים לאשכנזים לגביי פיצה עם טונה"
2974כשרות- "כלים לבשר וכלים לחלב"לתקציר
שרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "האם מותר להדיח כלים חלבי ובשרי בכיור אחד?". "דין בשר וחלב בכיור שנסתם". "האם צריך להקפיד על בשר וחלב גם בשיש שבמטבח?". "האם צריך להקפיד שיהיה סקוטש לבשרי וסקוטש לחלבי?". זהירות! בשמן רותח לאשפה. "דין בשר וחלב במיקרוגל". "דיני בשר וחלב בתנור אפייה". "טעה ואפה בתנור חלבי בשר ולהפך". "דין נט בר נט דהיתרא". "האם מותר לחמם פיתות במיקרוגל בשרי ולאוכלם עם חלב?". "האם מותר להדיח כלי בשר וכלי חלב יחד במדיח הכלים?"
2975כשרות- "הלכות תערובות"לתקציר
לכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "דין בשר שהתערב בחלב קר". "דין בשר שהתערב בחלב חם". ביאור הדין: "אין מבטלים איסור לכתחילה". "דין ביטול איסור מדברי חכמים". "דין חתיכת בשר שנפלה לחלב חם מעט". "דין חתיכת בשר שנפלה לחלב בכלי שני". "מה דין גבינה שנפלה לבשר חם?". "דין חלב שנשפך לבשר". "דין חלב שנשפך לתבשיל עוף". "האם חלב אישה הוא חלבי?". "איסור יבש שנפל להיתר יבש".
2977כשרות- "סכין חלבית ובשרית"לתקציר
ת המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "דין סכין חלבית וסכין בשרית", "הגדרת סכין חלבית". "הגדרת סכין בשרית". "דיני סכין בשרית". "דיני סכין חלבית". "מה זה משנה אם הסכין היא בת יומא או לא בת יומא?". "דיני סכין בדבר חריף". ההבדל בין נ"ט בר נ"ט לדבר חריף. "דין סכין שטעמו פגום". "דין סכין הבלועה ממאכל איסור". דיני סכין ודברים חריפים, חמוצים או מלוחים.
2978כשרות- "הלכות הכשרת כלים"לתקציר
בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מהו המקור מהתורה להכשרת כלים?". "האם יש חילוק בין בליעת איסור לבליעת היתר?". "האם ניתן להפוך כלי בשרי לכלי חלבי?". הכשרת כלי המטבח לסוגיהם. "דין הכשרת כלים לאיסור שטעמו פגום". "הכשרת חצובה וכיריים". "מה ההבדל בהכשרת כלים בין חמץ לבשר וחלב?". "בישול בשרי וחלבי בפיירקס ודורלקס". "גדר הפסד מרובה להיתר הכשרה". "דין תערובת כלים". "דין שימוש בכלים על ידי צונן"
2979כשרות- "הלכות איסורי מאכלות"לתקציר
לכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "דין איסור אכילת עור האדם". "דין איסור אכילת ערלת הברית". "עד מתי מותר לתינוק לינוק חלב אישה?". "דין איסור שתייה של חלב בהמה טמאה". "דין איסור שתייה של חלב עכום". "דין חלב גויים בחוץ לארץ". האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי?". "מהם הסימנים לדגים טהורים?". "האם מותר לאכול שמן מדגים טמאים?". הצורך בהשגחה ובכשרות - אין אמונה בכשרות!
2980כשרות- "בדיקת המאכלים מחשש תולעים"לתקציר
רת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מה המקור מן התורה לחיוב בדיקה מתולעים?". אופן בדיקת פירות מתולעים. "איך בודקים תולעים בפיצוחים?". "איך בודקים תולעים בפיצוחים?". "איך בודקים תולעים בפיצוחים?"."איך בודקים תולעים בעלים?". "האם יש חשש לתולעים בדגים?". "מה הדין אם נמצאו תולעים במרק?".
2981כשרות- "הלכות שחיטה וטריפות"לתקציר
טבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מהי מצוות שחיטה?". "ביאור מצוות כיסוי הדם בעפר". "על מי מוטלת מצוות כיסוי הדם?". "מה ההבדל בין נבלה לטריפה?". "מה הבעיה בפיטום אווזים?". "מה ההבדל בין בשר חלק לבשר כשר?". "דין אורח שנקלע למקום שאוכלים בשר כשר". "דין כלים שבשלו בהם בשר כשר"
2982כשרות- "בשר שהתעלם מן העין"לתקציר
ות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מה הבעיה עם בשר שהתעלם מן העין?". טביעות עין בבשר שהתעלם מן העין. הדין בפועל גוי לגביי "בשר שהתעלם מן העין"...
2983כשרות- "הלכות דם וביצים"לתקציר
בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "גדר איסור אכילת דם". "דין דם שלא פירש". האם מותר לבלוע דם שבפה?. "דין דם הנמצא בביצה". "דין ביצה אסורה שהתערבה באחרות". "באיזה אפן צריך ביטול ב- 61?". "דין ביצה מ- סַפְנָא מֵאַרְעָא". האם מותר לגמוע ביצה חיה? "דין ביצת נבלה וטריפה"...
2984כשרות- "הלכות מליחה"לתקציר
הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מדוע צריך למלוח בשר?". "תהליך וסדר מליחת הבשר". "זמן שהיית המלח". "דין בשר ששהה שלשה ימים ללא מליחה". "דין בשר קפוא שלא נמלח". "דין בשר טחון שלא נמלח". האם יש בעיה לאכול חלקים פנימיים כמו מוח, לב וכבד?. "איך מכשירים לב?". "איך מכשירים טחול?". "דין מליחת כליות וביצי זכר". "איך מכשירים קורקבן?"
2985כשרות- "דיני צליית הבשר"לתקציר
בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מדוע לא צריך למלוח כשצולים בשר?". "האם מותר לשים בצל בשיפוד אחד עם בשר". "האם צריך לייחד סכין לחיתוך כבד". "דין הפיכת השיפוד בצלייה". "דין שימוש חוזר בשיפוד או ברשת". "הוצאה והשהיית הבשר בשיפוד". החילוק בין אשכנזים לספרדים
2986כשרות- "דיני צליית הכבד"לתקציר
בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "הכנת הכבד לצלייה". "דין כבד שנצלה מעט". "האם מותר לבשל הכבד אחר הצלייה?". "מה הדין אם דם טפטף על הכבד בשעת צלייתו?". "דין כבד ששהה שלשה ימים". "דין כבד קפוא". "דין הפשרת הכבד". "דין כבד המבושל". האם מותר לצלות כבד או בשר לא מוכשר בתנור?. "דין צליית כבד בפלטה". "דין צליית כבד בגריל". "דין כבד כבוש וכבד עטוף"
2987כשרות- "הלכות בישולי גויים"לתקציר
ל תבשיל שבישלו גוי?". "באיזה אופן מותר לאכול מבישולי גוים?". "הגדרת שולחן מלכים לעניין בישולי גויים". סיווג מאכלים על פי העיקר. "האם עגבניות עם חצילים יש בהם בישולי גויים?. "דין ביצה שבישלה גוי". "דין המשך בישול על ידי גוי". "חימום על ידי גוי - מה הדין?". "דין שליש בישול בידי גוי". "דין ספק בישולי גויים". "ההבדל בין ספרדים לאשכנזים בדיני בישולי גויים". "דין בישולי גויים בבית ישראל". "דין בישולי גויים בבתי מלון ומסעדות". "דין קלייה לגביי בישולי גויים". "דין עוגות שעשה גוי". "דין סופגניות שעשה גוי". "דין קפה שהכין גוי" והאם מותר לשתות קפה במסיבה של גויים?. "דין כלים הבלועים מבישולי גויים". "האם מותר לאכול מבישול של יהודי מחלל שבת?". איך אפשר למנוע "נישואי תערובת"?
2988כשרות- "הלכות יין נסך"לתקציר
ו גוי". דין ישמעאלי או נוצרי שנוגע ביין. "תנאי האיסור של יין שנגע בו גוי". "מזיגת היין על ידי גוי". "דין ספק נגע הגוי ביין". "האם כפפות חוצצות בין הגוי ליין?". "גוי שנגע ביין מפוסטר מה הדין?". "האם מותר לשתות יין במסיבה של גויים?". "דין יין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיא". "דין יין שנגעו בו אורחים מחללי שבת". "האם מותר לבן לשתות מהקידוש כשאבא שלו מחלל שבת?". "דין יין שנגע בו אפיקורוס". "דין שמן של גוי". "דין דבש של גוי"
2989כשרות- "הלכות טבילת כלים"לתקציר
בהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "המקור מן התורה לטבילת כלים". סוגי הכלים החייבים בטבילה. "האם צריך להטביל כלים חד פעמיים?". "האם צריך להטביל כלים שנועדו לאכסון ושמירה?". האם צריך להטביל כלי חשמלי?
2990כשרות- "בעלות הכלים המחייבת טבילה"לתקציר
רת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "האם כלים של אולמות ומסעדות חייבים בטבילה?". "דין חיוב טבילה בכלים של גר". "דין טבילה לכלים שנעשו בבתי חרושת בחוץ לארץ". "דין טבילה לכלים שנעשו בבתי חרושת בארץ ישראל". האם חייבים להטביל כלים שרוצים לתת מתנה לאחר?. דין מי שמכר כלי חמצו לגוי.
2991כשרות- "סדר טבילת כלים"לתקציר
מטבח בהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: דיני חציצה בכלי, הכנת הכלי לטבילה, אופן טבילת כלים. "טבילת כלים על ידי קטן". "טבילת כלים על ידי גוי". "היכן מברך על טבילת כלים?". "נוסח הברכה לטבילת כלים". דין הטועה בברכה ל טבילת כלים. "האם מותר לטבול כלים בשבת?"