2992טהרת המשפחה- יהלום יקר!לתקציר
באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א. "טהרת המשפחה" הביאה בעקבותיה דורות של התמסרות ומסירות נפש. "משל ונמשל למצות טהרת המשפחה" המבארים עד כמה המצווה יקרה שיש בה את סוד האושר והאהבה במשפחה היהודית, סוד חוסנו וקדושתו של העם היהודי, ומעל הכל - צו אלוקים קדוש שניתן לנו באהבה מאת בורא עולם!
2993"מהי מצוות טהרת המשפחה?"לתקציר
המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: עד מתי נשארת האישה ב"נידתה" ואסורים בני הזוג במגע? איסור ה"נידה" הוא מן האיסורים החמורים ביותר בתורה. השמירה עליו, וקיום ההלכות הקשורות בו - זוהי מצוות "טהרת המשפחה".
2994טהרת המשפחה- "בריאות ואושר בחיי הנישואין"לתקציר
שואין" מתוך חוברת 'טהרת המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: האם דיני "טהרת המשפחה" הם חוקי בריאות? מה ההיגיון שיש בהימנעות מקיום יחסי אישות לאחר תום תקופת הדימום, בזמן שהאישה אינה מפרישה אפילו טיפה אחת של דם?. "שלשת השלבים המחלקים את המחזור החודשי של האישה" תוך התאמה מדויקת בין ההלכה לבין מדע הרפואה, מבחינה פיזיולוגית.
2995"עובדות על טהרת המשפחה"לתקציר
ת 'טהרת המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: נתונים ועובדות, המוכיחים בצורה ברורה וחד משמעית, שקיום חיי אישות על פי היהדות, משפיע לטובה על בריאותה של האישה, ומונע ממנה מחלות.
2996טהרת המשפחה- חשיבות הטבילהלתקציר
חה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: "המי החשיבות של טבילה במקווה לנשים?". "סיפור בנושא טהרת המשפחה". כיצד עוזרת הטבילה במקווה לשמור על היחסים בין בעל לאשתו ועל האישה בכלל? ומדוע אשת הפרופסור הגוי הולכת למקווה?!...
2997טהרת המשפחה- בריאות הגברלתקציר
ברת 'טהרת המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: קטע ממאמרו של ד"ר שוסהיים, המציג באופן חד משמעי שגם לגברים צומחת תועלת בריאותית, גופנית ונפשית, משמירת ההנחיות היהודיות בנושא טהרת המשפחה.
2998טהרת המשפחה- הקומקום והתרמוסטטלתקציר
חוברת 'טהרת המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: "משל ונמשל לחיי זוגיות" המבארים מדוע דווקא לאחר יום הנישואין והאהבה הבוערת חלה התקררות תהומית?... מחקר של שני מדענים אמריקאים, ד"ר מסטר וד"ר ג'ונסון שערכו ניסוי בקרב זוגות שהתלוננו על אובדן עניין בחיי הנישואין. עדותו של הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל, הרב הראשי לישראל באחוז הגירושין אצל מי שאינם שומרים טהרת המשפחה. "מה אפשר לעשות שהבעל לא יבגוד?" - עצה של ספר החינוך
2999טהרת המשפחה- "הריתמוס של האישה"לתקציר
'טהרת המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: עדותה של ד"ר סטופס מבריטניה: "שמעתי על חוקי הדת היהודית. זה החוק המתקדם ביותר בעולם בשטח זה. אלה שסידרו את חייהם לפי חוקים אלה, הם המאושרים".
3000טהרת המשפחה- "הרמת כבוד האישה"לתקציר
המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: למה כדאי לזוגות שלומדים לבנות את הקשר ביניהם על בסיס רוחני פנימי, ולא רק על בסיס פיזי? איך טהרת המשפחה מסייעת אף בטווח הרחוק גם כאשר הזוגות מתבגרים?. ביאור מאמר חז"ל: "איש ואשה שזכו שכינה ביניהם, לא זכו - אש אוכלתם"
3001טהרת המשפחה- לגלות את האושרלתקציר
המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: סיפור אישי של אישה שגילתה את האושר בחייה בזכות טהרת המשפחה. תוך שהיא מסכמת את החוויה: "אני מאושרת שגיליתי את טהרת המשפחה"
3002טהרת המשפחה- סיכון מחושבלתקציר
המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: שאלה ותשובה לגביי טהרת המשפחה המבארים שכדי לקבל ראיה מקיפה יותר יש ללמוד את ההלכות, ולהבין מדוע אי שמירת טהרת המשפחה היא גורלית והרת אסון, חלילה - לא פחות מהתאבדות!
3003טהרת המשפחה- כרת זה התאבדות הנשמהלתקציר
מדוע "עונש כרת" - הוא נזק כל כך גדול לנשמה?. מדוע הרמב"ם קובע: שמכל העונשים שבתורה עונש חמור יותר מאשר עונש כרת. האם יש אפשרות לתקנו, או שמא זהו נזק בלתי הפיך?
3004טהרת המשפחה- השכר הגדוללתקציר
נש הקשה של 'כרת' הניתן על אי שמירה של טהרת המשפחה, עומד שכר גדול של שמירה ודאגה לקיומה של טהרת המשפחה. את החישוב של היחס עושה הרמב"ם ואף בגודל השכר מדבר החפץ חיים בד בבד עם עצה לאלו החוששים שילעגו להם...
3005טהרת המשפחה- אישי או מהותי?לתקציר
י? לדוגמה: עד כמה חמור בעיני האלוקים, אדם שאיננו מקפיד על שמירת "טהרת המשפחה"? הרי בסופו של דבר איננו גורם רעה לאף אחד, זהו סך הכול עניין אישי ש"בינו לבינה"?... ביאור נפלא על "מהות טהרת המשפחה" בדרך של משל ונמשל...
3006טהרת המשפחה- נידה הביטוי להפסקת השפעלתקציר
ה מושג של "טומאה", האם אין כאן השפלה ופגיעה בכבודה של האישה?. "מהו התהליך הביולוגי של המחזור החודשי". "חטא עץ הדעת והשלכותיו". והאם ומתי תסור רוח הטומאה מן העולם, ולא יחול עוד ריחוק בין בני הזוג?
3007טהרת המשפחה- מקווה טהרהלתקציר
אחראי על התחזוקה של המקווה?". האם מחליפים במקווה את המים? מדוע חייבים ללכת ל"מקווה טהרה" ואי אפשר להסתפק ברחצה באמבטיה?!
3008טהרת המשפחה- היכן ההגיון?לתקציר
ה טהרה, לבין רחצה טובה באמבטיה? מדוע התורה מחייבת את האישה לטבול דווקא במקווה? מה ההיגיון כאן, הרי אלו מים - ואלו מים? משל ונמשל לאישה שחושבת שבאפשרותה להיטהר באמבטיה... "סודו של המקווה". סיפור אישי של אישה שהייתה במקווה ושינתה את דעתה...
3009טהרת המשפחה- אודות ניקיון המקוואותלתקציר
האחרונות. "בדיקת איכות המים במקוואות". איך מחליפים את מי-המקווה בקיץ אם צריך מי-גשמים?!. המקוואות בעיתונות: 'כל הדרום' שלח לבדיקה מעבדתית דגימות ממי מקוואות, שנבחרו באקראי. התוצאות היו מפתיעות ביותר
3010טהרת המשפחה- כי אי אפשר אחרת!לתקציר
רה היה מאז ומתמיד חלק בלתי נפרד מחייו של העם היהודי, הדורות הקודמים - הסבתות הקדושות מסרו נפשן על שמירת הטהרה בקור ובשלג, במים קפואים ובטלטול למרחקים גם אם סטו מן הדרך – את המצווה זו לא הזניחו!. "איזה יהודי לא צריך שיאמרו עליו קדיש?" - "סיפור על מסירות למען קדושת המשפחה"
3011טהרת המשפחה- האמצעי הבדוק להשגת אושר!לתקציר
בכת. אולם למעשה היא אינה כה קשה, וכאשר היא נכנסת למסלולה הקבוע, הופכת היא לשגרת חיים מובנת מאליה, ותשואתה עצומה ומובטחת!. "סיפור על התנא רבי יהושע בן חנניה" והילד שניצחו. "מי אינו מעריך זהב?" - סיפור על מוסר השכל המביא לתובנה שהמצוות הן האמצעי הבדוק להשגת אושר בעולם הזה, מלבד רוב שכרן בעולם הבא...
3012טהרת המשפחה- אש בנעורתלתקציר
ת המשפחה?". טענתו של נוכרי לרב כהנא. סיפור עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל המביא לתובנה ומודעות שעל כל אחד להוציא את ה"גבר" שבך, את כוח ההתגברות והריסון הקיימים בך, ובעזרת ה' תגיע למצב שאין יצריך שולטים עליך, אלא אתה הוא השולט על יצריך, בגבורה ובגבריות אמיתית...
3013טהרת המשפחה- האחריות הגדולהלתקציר
ים?". "שלום בית אל מול מלחמה - מה עדיף?". "משל ונמשל המבארים שמתוקף האחריות הגדולה שנושאת האישה - עליה לעמוד איתנה בלי שום "ויתור" בנושא זה, למען טובתה ולמען טובתו האמיתית של בעלה... "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו"...
3014ניסים וישועות בזכות "טהרת המשפחה"לתקציר
ום בית בזכות טהרת המשפחה". "הצלחת הילדים בזכות טהרת המשפחה". "רפואה בזכות טהרת המשפחה". לעתים הקב"ה מחכה ומצפה לבני הזוג שישמרו טהרת המשפחה, כדי לתת להם פרי בטן שיוולד דווקא בקדושה ובטהרה. (מתוך "הדרכה לטהרה" - מדריכות טהרה מספרות על מקרים שהן היו שותפות להם)
3015טהרת המשפחה- מה הטריד את ה"בבא סאלי"?לתקציר
על נס שהתרחש בעיירה מרוחקת במרוקו על ידי הבבא סאלי. "בניית מקווה טהרה בעיר קודמת אפילו לבניית בית כנסת!" מה עשה הבבא סאלי כששמע שהמקווה בעיירה לא פעיל כבר כמה שנים? ואיך התמלא המקווה במי-גשמים?...