2454"ברית יצחק" - משמעות השםלתקציר
ברית יצחק"? הרי אברהם היה הראשון שנימול?! ומדוע יש צורך בסעודה לברית יצחק? הסבר המשמעות של הלילה הזה והחשיבות של השמחה והסעודה. מתאים כ- "דבר תורה לליל הזוהר"
2455ברית יצחק - ממשיכים בהעברת הלפידלתקציר
ה לידי ביטוי בבנייה של קומה נוספת בשרשרת הדורות. ביאור נפלא לפסוק: "וכל בניך לימודי השם ורב שלום בניך" מתאים כ- דבר תורה לברית מילה
2456ברית יצחק - למה בלילה ולא ביום?לתקציר
ל הברית?" הרי הברית היא למחרת בבוקר?! על המשמעות של ליל הברית ומדוע דווקא בלילה שלפני הרית יש עניין לשמור את התינוק מפני המזיקים...
2457ברית מילה- "זה הקטן גדול יהיה"לתקציר
הברכה שאנו מברכים את הילד הנימול: "זה הקטן גדול יהיה". מהי המשמעות של גדול? ומהי המשמעות של קטן?! ואיך כל זה קשור לשמש והירח...
2458שלום זכר- מילתא דבדיחותאלתקציר
לעשות שנגמר הארבס בשלום זכר?...
2459שלום זכר- ברית מילה הכוח למסירות נפש לתקציר
פַּט אָדָם וּמִשְׁפַּט בְּהֵמָה שָׁוִין, מִשְׁפַּט אָדָם (ויקרא יב, ג): וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ. מִשְׁפַּט בְּהֵמָה, (ויקרא כב, כז): וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה וגו'. מה חיברו חז"ל כאן, בין האדם שנימול, ובין הבהמה שנשחטת? מנין שואב האדם את כוחו למסור עצמו על קידוש ה'?
2460ברית- "נוצר תאנה יאכל פרייה" לתקציר
י דברי שלמה המלך: "נוצר תאנה יאכל פרייה" והמסר לאבי הבן בהכניסו את בנו בבריתו של אברהם אבינו... מתאים גם כ- "דבר תורה לברית יצחק"
2461ברית- קידוש החומרלתקציר
חרה דווקא ברית המילה למצווה הראשונה שמקיים יהודי בחייו. וכן מדוע נבחרה דווקא היא כמייצגת את השוני בין ישראל לעמים...
2462ברית- "סיפור לברית מילה"לתקציר
חומא מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... מדוע נענש רבי תנחומא? ולמה מאותו היום רבי תנחומא נכנס ויצא מארמון הקיסר בכבוד גדול?... מתאים לשלב כ- "דבר תורה לברית מילה"
2463ברית- כשם שנכנס לבריתלתקציר
כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים". וכיצד התקיימה בגאון רבי בצלאל הכהן מווילנא זצ"ל
2464ברית- מצווה ללא גאווה והתנשאותלתקציר
מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: מדוע משבחים את התינוק: "כשם שנכנס... כן יכנס..." וכי התינוק נכנס לברית המילה? הרי הוריו מכניסים אותו?! ותשובתו המופלאה... מתאים כ- "דבר תורה לברית"
2465תזריע- גדולתה של ברית המילה לתקציר
תו" על גדולתה של ברית המילה ניתן ללמוד מסיפור על הרב מבריסק - רבי יצחק זאב הלוי סולובייציק זצ"ל בברית לאחד מנכדיו...
2466ברית- מי ששמח מוסיפים לו שמחהלתקציר
וצאות בשביל ברית מילה?. מדרש מאלף על חיבוב מצוות ברית המילה וחביבותה. כמו כן אין כניסה לעולם הבא ללא ברית מילה ואפילו לאלו שאינם חייבים בה...
2467ברית המילה סמל היהדות לתקציר
מצוות ברית המילה להפוך אותנו לעם הנבחר מכל האומות? "רעיון נפלא לסעודת ברית מילה". מדוע נבחרה מצוות ברית המילה לייצג את השוני בין עם ישראל לאומות העולם?
2468ברית מילה - מחילת עוונותלתקציר
מילה - נמחלים לו כל עוונותיו" האומנם?! מדרש נפלא המסביר "מדוע נמחלים העוונות למשתתפים בברית המילה?"... והקשר בין מידת הקנאה שיש לאליהו לבין מחילת העוונות לכל הנמצאים בברית המילה...
2469ברית- הנאמנות לברית המילה!לתקציר
בברית, מתעטף בטלית גדול – אבי הבן והסנדק ובהרבה קהילות גם המוהל?! אם נאמר שזה לצורך מצוה, אז למה בפדיון הבן, אבי הבן והכהן לא מתעטפים בטלית?! למה דווקא בברית מילה, כולם מתעטפים בטלית? ביאור נפלא של הספר 'למחר אעתיר' מתאים כ- "דרשה קצרה לברית מילה"
2470השלמות שלאחר ברית מילהלתקציר
בשונה מחופה וקידושין ששם לא נהוג כלל לומר קדיש?! ביאור נפלא לחשיבות הברית ביהדות...