2471פדיון הבן- החשיבות של הבכורלתקציר
? ומדוע ציווה הקב"ה על מצווה של פדיון הבן?! הבכור הוא בדרך כלל מעמודי התווך של הבית – הוא למעשה, החוליה המקשרת בין דור ההורים לדור ההמשך - הבנים....
2472פדיון הבן- למה התקדשו הבכוריםלתקציר
כורים נתקדשו יותר משאר הילדים של בני-ישראל. הערתו של רבי ישראל הכהן מראדין לגביי קידוש השם על ידי מי שלא התכוון לכך... "סיפור על קידוש השם" סיפור נפלא על קידוש ה' בזמן הצאר ניקולאי...
2473פדיון הבן- לבכור מאם בלבדלתקציר
איגר: "מדוע פדיון הבן נעשה רק לבכורים מאם ולא לבכורים מאב? ותשובתו הנפלאה מההגדה של פסח לביאור הסיבה שפדיון הבן נעשה רק לבכורים מאימא ולא לבכורים מאבא...
2474למה לא עשו פדיון הבן ליצחק אבינו?לתקציר
ע"ה פדיון לבנו בכורו יצחק? ואם תאמר שלא היה כהן שיכל לפדות את יצחק?! הרי 'שם בן נח' השתתף בסעודה שעשה אברהם ביום הגמל את יצחק ומדוע לא מופיע שאברהם פדה את בנו?! ביאור נפלא...