2475בריתה- "המשמעות של זבד הבת"לתקציר
לבריתה זבד הבת?" ."מה המשמעות של המילים זבד הבת?". "מדוע חוגגים בריתה?" "דבר תורה קצר לבריתה" המבאר את המעמד המיוחד של ה"בריתה - זבד הבת"...
2476זבד הבת- "סימן יפה לבנים"לתקציר
ביאורו של המהרש"א על דברי רב חסדא: "בת תחילה סימן יפה לבנים". "למה שנולדת בת אומרים שזה סימן יפה לבנים?". בנוסף "מילתא דבדיחותא לזבד הבת"