2480'בת מצווה' או 'בעלת מצווה'?לתקציר
בת מצווה?". מדוע מכונה הנערה שמגיע למצוות בשם 'בת מצווה'? הלא כשאנחנו רוצים לתאר אשה שחטאה אנו אומרים 'בעלת עבירה' וההפך הוא 'בעלת מצווה', "מדוע לא קוראים לנערת הבת-מצווה, 'בעלת מצווה'?"
2481בת מצווה - הזכות להיות בתלתקציר
ה לבניין בית ישראל מה גם שגאולה תלויה בנשים. הזכות שיש לבת ישראל היקרה להיכנס לעול המצוות ולהימנות על נשות ישראל הכשרות והצנועות...
2482בת מצווה- "למה חוגגים בת מצווה?"לתקציר
חוגגים בת מצווה?" לכאורה זה כמו כל יום הולדת רגילה?! לא מצאנו בדורות שקדמו לנו מישהי שנכתב עליה שעשו לה בת מצווה, מה נשתנה הדור שלנו מיתר הדורות הקודמים?!...