2522האם לשתות יין בחנוכת הבית?לתקציר
יין בחנוכת הבית? רעיון נפלא של הרב שלמה סובול על סמך פסוק מפרשת שמיני המדבר בעניין שתיית היין.
2523חנוכת הבית- החשיבות של חנוכת הביתלתקציר
ת הבית?. ביאור נפלא המסביר מהו הערך המוסף שיש לחנוכת הבית ומדוע אמרה התורה בלשון "ואיש אחר יחנכנו", ולא אמרה ואיש אחר יקחנו...
2524חנוכת הבית- שיהיה "יישוב טוב"לתקציר
לברך את בעל הבית, ב- "יישוב טוב". מהי המשמעות של הברכה "יישוב טוב"? ביאור נפלא לאור דברי הגמרא: "שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה..."