786צו- לדעת איך לומר תודהלתקציר
נס, לאכול מהבשר? הרי עליו לסיים את הבשר באותו היום, שהרי כל מה שנשאר נקרא: ״פיגול״ ויש לשורפו?! תשובתו הנפלאה של הנצי״ב מוולוז׳ין בסיפרו ״העמק דבר״... לדעת לומר תודה ולפרסם את הטובה שה׳ עשה לנו ברבים כמו בקורבן תודה...
787צו- לא להיכשל בסעיף הראשוןלתקציר
סיפור לשבת צו" על חששו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל בזמן שיעלה לבית דין של מעלה ויבדקו האם קיים את הסעיף הראשון בשולחן ערוך...
788צו- לשמור על האש שלא תכבהלתקציר
אל מול לימוד התורה של כל יהודי מאת הגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל. צריך רצון אמיתי לשמור את האש שלא תיכבה... מתאים כ- "רעיון לדבר תורה לפרשת השבוע פרשת צו".
789צו- מי רשאי להקריב קרבנות?לתקציר
דובנא המבארים את הסיבה שישראל דווקא ניצטוו בהקרבת הקורבנות ולא אומות העולם... רק מי שקיבל את התורה הוא רשאי להקריב קורבנות!... מתאים כ"רעיון לפרשת השבוע פרשת צו".
790צו - המחשבה קובעת!!!לתקציר
בן לתפילה בדרך של משל ונמשל מאלפים של המגיד מדובנא על פרשת צו. אצל היהודים יש שותפות מלאה עם הגוף והנפש הגוף מקיים את הנפש בגשמיות, ואילו הנפש תורמת את חלקה ברוחניות לגוף. מה קורה אם הופכים את היוצרות?...
791צו- לימוד תורה כנגד כולם...לתקציר
. ההשוואה בין עשיר בביתו לבית המקדש בפארו. ובין העשיר במסעותיו לבית המקדש בחורבנו... והפיתרון של לימוד התורה כנגד הקורבנות...
792צו- הזהירות הנדרשת בעבודהלתקציר
בודת הקורבנות". כל מה שקשור בקרבנות דורש דיוק וזהירות כי קרבנות זה לשון הקרבה שמקרבים אותנו לקב"ה שיכפר לנו את עוונותינו ואין להקל ראש בתהליך הקרבנות שכולו קודש קודשים. סיפור על מידה כנגד מידה אצל הכהן גדול יששכר איש כפר ברקאי...
793צו- אין אחד שלא נכשל בזריזותלתקציר
יזות מיוחדת. התביעה על משה רבנו שנתעצל. הזריזות של בועז ועל מה ויתר רבי חנינא בן חכינאי בשביל לא להתעכב?! והמסקנה הסופית: יש הרבה עיכובים אם לא מזדרזים מפסידים לבסוף הכל!!!...
794צו- הכרת הטוב והקשר לחג הפסחלתקציר
קשר בין המאורע לפרשת השבוע. אם כן מהו הקשר בין פרשת צו - "שבת הגדול" לחג הפסח החל בשבוע זה?! רעיון נפלא על "הכרת הטוב"
795צו- קרבן תודה ריבוי אכילה בזמן קצרלתקציר
ר תורה לשבת הגדול ופרשת צו". מהם שני החלקים שיש בקרבן תודה?. במה מיוחד קרבן תודה מקרבן שלמים?. מדוע בקרבן תודה קיצר בו בזמן האכילה, שנאכל בסה"כ ליום ולילה... אבל הרבה בו באכילה? ומה הקשר לחג הפסח...
796צו- הלחמים בקרבן תודהלתקציר
עניין הלחמים והחלוקה שלהם לפי המשקל. על דבריו מוסיף ר' זלמן סורוצקין בחלוקה לפי אלו שצריכים להודות ומדוע דווקא לחמי החמץ הם דווקא כנגד החולה שנתרפא... מה הקשר בין חמץ, לבין פגיעה בגוף?
797צו- קרבן תודה והמצות בפסח לתקציר
המצות בליל הסדר?" ביאור שאלת הבן: מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת? שבכל הלילות אָנוּ אוֹכְלִין חָמֵץ וּמַצָּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה - כּוּלוֹ מַצָּה! מה שונה בלילה הזה מיתר הלילות... על מה לא מודים בליל הסדר ומדוע?...
798צו- קרבן תודה וארבע כוסותלתקציר
רבע הכוסות בליל הסדר. שיטת המהרש"א, שארבעת הכוסות בליל הסדר, מלבד שלושת המצות, מכוונים כנגד עניין של "ארבעה צריכים להודות"...
799צו- קרבן תודה וברכת ה'לתקציר
מים שמברכים את הקב"ה בהגדה של פסח: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם, בָּרוּךְ הוּא. בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, בָּרוּךְ הוּא? ומה הקשר בין רפואה למתן תורה? ביאור נפלא הקושר את החייבים בקרבן תודה ליציאת ע םישראל ממצרים...
800צו- זריזות במצוות ובפרט בפסחלתקציר
לאים בעניין הזריזות, המבארים את הקשר בין המצות למצוות. ואת הקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום"
801פרשת צו ושבת הגדוללתקציר
ת צו לחג הפסח"? שני רעיונות המקשרים את תוכן פרשת צו לחג הפסח הבעל"ט... והקשר לפסוק: "וכל החיים יודוך סלה"...
802צו- "שבת הגדול"לתקציר
ששולחן ערוך פוסק: שַׁבָּת שֶׁלִפְנֵי הַפֶסַח קוֹרִין אוֹתוֹ שַׁבָּת הַגָּדוֹל, מִפְנֵי הַנֵּס שֶׁנַּעשָׂה בּוֹ. מדוע מייחסים את הנס הזה דווקא לשבת? הרי אנחנו לא מייחסים את זה ליום... צריכים לייחס אותו לתאריך – י' בניסן...
803צו ושבת הגדול- ניתוק מעבודה זרהלתקציר
ינוי "שבת הגדול"?. כיצד מבקש הקב"ה לנתק את בני ישראל מעבודה זרה?. למה היו צריכים לקשור את השה, דווקא לכרעי המיטה... לא יכלו לעשות את זה במרפסת?! למה דווקא למיטה?! "דבר תורה לשבת הגדול"