855מצורע- על מי באים נגעים?לתקציר
י באים נגעים? 11 דברים שבעטיים באים נגעים על האדם. עם מקורות מן המדרש לכל אחד ואחד מהן
856מצורע- צרעת באה על עין הרעלתקציר
ן הרע"? רעיון נפלא שמביא רבי יצחק המבאר איך במחלת הצרעת בקירות הבית הקב"ה למעשה משלם גמול ל"צר-העין"... "מידה כנגד מידה בעונש צרעת"
857מצורע- למה העצים והאבנים לוקין?לתקציר
אין לעולם? "למה העצים והאבנים לוקין בצרעת" וכי מה הם עשו?! משל ונמשל המבארים כיצד הכל נברא לאדם אפילו עצים ואבנים על מנת שילקה בהן באם יסרח...
858מצורע- טהרת נשים היא הביטחון לגאולהלתקציר
טהרת נשות ישראל לבין גאולת ישראל". רעיון המבאר שטהרתה של אישה היא התעודת ביטוח לגאולת ישראל... "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכותן אף נגאל...
859מצורע- "מידה כנגד מידה בצרעת"לתקציר
ם הבאים על המצורע הם דווקא בבית, בבגד ובגוף? ואיך הם "מידה כנגד מידה" למעשהו של המצורע... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - מצורע".
860מצורע- "כוחה של מילה"לתקציר
וטהרתו של המצורע תלויה במוצא פיו של הכהן. סיפור נחמד ומוכר עם מוסר השכל המביא להבנה "מהי כוחה של מילה"
861מצורע- לחשוב מה נכון לזולת לתקציר
וב כדיברה על משה רבנו ובכל זאת נצטרעה. והתורה מצווה: לזכור את מעשה מרים מדוע?! בדיחה יהודית הממחישה לאיזו חשיבה יכול להגיע אדם שאינו מסוגל לחשוב מה נכון לזולת...
862מצורע- איך לסנן את מה שמספרים לנולתקציר
אדם. איך ניתן לדעת מה כדאי לשמוע ומאיזו שמועה כדאי להתרחק?! סיפור נפלא על תהליך הסינון שלימד מורה חכם את תלמידו... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת מצורע".
863מצורע- לשון הרע והכלביםלתקציר
ע לבין הכלבים? מהי הסיבה שהכלבים לא נבחו על בני ישראל בזמן יציאת מצרים? כיצד תהיה הגאולה הבאה? מהי ההוכחה שהגאולה העתידית תתקיים רק אם יתוקן חטא הלשון?...
864מצורע- "למה המלאך סותרו על פיו?"לתקציר
ותן לו מכה על הפה. לשם מה המלאך נותן לו דווקא מכה על הפה ומשאיר לו סימן לכל חייו? שייתן לו מכה על הראש או על איבר אחר. מה רוצה המלאך לומר לתינוק ולהשאיר בו סימן לזה לכל חייו?! כוח הדיבור הוא המבדיל את האדם... פעמיים בשיר-השירים, משבח שלמה המלך, את השיניים של עם ישראל מה מטרת השיניים שה' ברא לנו? ביאור הרוקח - תשתמש עם השיניים שלך, כדי לעסוק בתורה.
865מצורע- לכרות את עץ החיים לתקציר
ון הרע?. מדוע מצורע חשוב כמת? ברגע שאדם, לא עושה את ציווי הבורא, הוא פוגם בשליחות, שלשמה הקב"ה שלח אותו. וההוכחה של המהר"ל מה- "סיפור עם רבי ינאי והרוכל" שהכריז: "מי רוצה לקנות סם חיים" ...
866מצורע- למה שני ציפורים לטהרה?לתקציר
שתי ציפורים. הרי גם ככה משחררים אחת מהן?! שייקח ציפור אחת, וישחט אותה!. "מוות וחיים ביד הלשון" ביאור נפלא של האפיריון והמהרש"א...
867מצורע- לקבל צרעת בשמחה!לתקציר
היא מחלה מדבקת?. הראיה לכך שהצרעת שבאה על ישראל איננה מדבקת. איך יכול חתן לקבל נגעים, הרי הגמרא אומרת, שאדם שמתחתן מוחלים לו על כל עוונותיו? ביאור נפלא של האמרי אמת מגור...
868מצורע- צרעת מידה כנגד מידה!לתקציר
מידה כנגד מידה. מהו אם כן עונש "הצרעת במידה כנגד מידה?". ביאורים נפלאים של רשי, חיזקוני, תרגום יהונתן בן עוזיאל וספר נועם שיח, המביא בשם הרב סלמון "הקבלה בין הצרעת למדבר לשון הרע"...
869מצורע- להיזהר מכנעןלתקציר
צרעת הרי באה על לשון הרע, אז הפה היה צריך לקבל את העונש! אם ככה, למה הבית מקבל את העונש?!. "מה הקשר בין כנען לבין עונש הצרת שה' מדגיש: "כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן"... למה דווקא לארץ כנען? הרי יש שם עוד עמים: יבוסי, גרגשי, חיתי...? ביאור נפלא של האדמו"ר מאושרוב
870מצורע- צרעת הבית על צרות העיןלתקציר
? מדוע הבית נפגע תחילה בצרעת ורק אחר-כך הבגד ובסוף הגוף. ביאורו של הכלי יקר לסיבה שהתורה מצווה את המצורע: "יְגַלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ", ומפרטת מקומות מיוחדים: "אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו" מה היא הסיבה לכך?!
871מצורע- הציפורים וצרי העיןלתקציר
ות צרי עין? מדוע הציפורים רוחניים יותר? למה הציפורים שונאים את צרי העין? ממתי הצרי עין והציפורים נהיים חברים?... ביאורים נפלאים על הקשר בין הציפורים לצרי העין
872דקדוקי רש"י בפרשת מצורעלתקציר
שוטה לכל הפסוקים בפרשת מצורע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
873מצורע- צרעת איננה מחלה! לתקציר
ה סוג של מחלה אלא תוצאה ישירה של דיבורים אסורים...