1735ערב כיפור- לימוד זכות לכפרהלתקציר
זכות של סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים...
1736ערב כיפור- "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו"לתקציר
סנגורן של ישראל" רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על מה שאנו מבקשים בכל יום בתפילת ערבית: "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו" והקשרו לאכילה של סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים...
1737יום כיפור- לחיות את י"ג מידותלתקציר
יום הכיפורים". "מהי התפילה הכי חזקה ביום הכיפורים?". "מה משה רבינו מבקש מה'?" "איזו מתנה נתן הקב"ה למשה רבינו?". מתי י"ג מידות הרחמים פועלים למעננו? "כמה פעמים אומרים ביום הכיפורים את י"ג מידות הרחמים?"
1738יום הכיפורים- עדיין אפשר לשנות!לתקציר
ים. סיפור שהביא הרב פינקוס כמשל להבין שלמרות שבראש השנה נגזר הדין על כל אדם, אבל עדיין אפשר לשנות עד יום הכיפורים... לנסות ולשנות את השנה הבאה לטובה עוד יותר...
1739יוה"כ- על חטא שחטאנו לפניך... לתקציר
המגיד מדובנא זצ"ל במשל נפלא המבאר את הדרך הנכונה לחזרה בתשובה ואת המשמעות שהכאה על הלב איננה מספיקה... בנוסף דרשה של מגיד בלובלין לחיזוק לפני יום הכיפורים.
1740יוה"כ - עברות שבין אדם למקוםלתקציר
קום מעלת הוידוי ועד כמה גדולה היא עד למאוד! משל נפלא המבאר - שכאשר מתוודה האדם על חטאיו בפחד ובחלחלה ושב באמת ובתמים ממעשיו הרעים גורם הוא בכך להסיר כל שטן ומקטרג ממנו - והקב"ה סולח... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי"
1741יוה"כ - עברות שבין אדם לחברו לתקציר
חברו הסברו הנפלא של ה"חפץ חיים" שכל מי שיש לו שנאה על חברו, גם להקב"ה יש תרעומת עליו... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי"
1742פדיון כפרות מיוחדלתקציר
יפורים" עם רבי אלימלך מליזנסק ששלח את אחד החסידים שלו להתבונן על דרך מיוחדת של עשיית "פדיון כפרות" והקשר למה שאומר דוד המלך בתהילים בפרק ל"ח: "השם נגדך כל תאוותי ואנחתי ממך לא נסתרה"... מתאים כ- "סיפור לערב יום הכיפורים"
1743יוה"כ - לבקש מחילה עד כמה?לתקציר
ישה להשתדלות בבקשת המחילה ועהיכן היא מגיעה נביא מעשה שהגיע אל הרב משה פיינשטיין זצ"ל המראה מה צריך לעשות כדי לרצות אדם שנפגע מאיתנו...
1744יוה"כ - לבקש סליחה מהאשהלתקציר
י הזוגיות. והחשיבות לומר סליחה לזו שקרובה אלינו מכולם - האשה...
1745יום כיפור- השטן יוצא לפגרהלתקציר
באים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שכל יהודי הוא בן מלך, אהוב וחביב ויקר לאביו שבשמים ועליו לנצל יום זה
1746יום הכיפורים- להשתנות בדברים הקטניםלתקציר
שהשינוי הוא בדברים הקטנים. הקב"ה לא מבקש מאיתנו לעזוב את כל עיסוקנו ושגרת חיינו כדי להשתנות, אלא לחפש את הפגמים הקטנים שיש לנו ואותם לתקן ולחדש... לקבל החלטה טובה בדבר קטן ולצעוד לקראת שנה טובה ומבורכת...
1747יום הכיפורים- סגולה לחיים - לב שבור!לתקציר
ת שחטאנו?". "משל ונמשל ליום הכיפורים". שמביא המהר"ל לבאר איך יתכן שהקב"ה נתן לנו נשמה, ואומר לנו: "תשמרו על הנשמה הזאת, היא בבת עיני, זה חלק אלוהַ ממעל, תשמרו לא לטמא אותה!". ובא בן-אדם ופוגע בנשמה, והוא שואל עכשיו "איך מתקנים"???... הפיתרון של המהר"ל...
1748יוה"כ- הזהירות מלפגוע בשני!לתקציר
רוזנבלום שליט"א המבאר "מהי הזהירות הנדרשת בפגיעה בזולת". "סיפור על אחד שקשה לו לסלוח". יהודי שלא מוכן לסלוח על עלבון של המעסיק של ו במשך 53 שנה... "אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו"
1749יוה"כ- מעביר אשמֹתנו בכל שנה ושנהלתקציר
ם" שהובאו משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המבאר מדוע לא האמינו אנשי דורו של יחזקאל שתשובה תעזור להם? ולשם מה הקב"ה נאלץ להישבע להם על כך?... "כמה ארך אפיים לפני המקום". והסיבה שאומרים בתפילות יום הכיפורים: "כי אתה מעביר אשמֹתנו בכל שנה ושנה"...
1750יום הכיפורים- ברית שלוש עשרהלתקציר
ביאור נפלא של רבי אברהם סבע על מאמר חז"ל: הבטחה של הקב"ה, שאם עם ישראל חוטא... יגידו לפניו י"ג מידות של רחמים, והבקשה שלהם תתקבל. הייתכן והלא הרבה אמרו ולא נענו?!...
1751יום כיפור- מתנה מבורא עולםלתקציר
וזנבלום" המבארת שהקב"ה נתן לנו מתנה כזאת, פעם אחת בשנה ... "כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" 26 שעות, שאנחנו מחובקים עם הקב"ה, יושב לבד בדין. האם יעלה על הדעת שבן-אדם שנותנים לו כזה דבר ביד, והוא יאבד אותו!
1752יוה"כ- לחשוב על התוצאה!לתקציר
חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים" מעשה המעלה את המודעות לעברות שאנו עושים וההשלכות שלהם. כמה בני האדם לא מודעים, שמהמעשה ההוא שהוא עשה, לא נעשה מעשה אחד אלא רבים אחרים לטוב או חלילה להפך...
1753יום כיפור- תשובה בדברים הקטניםלתקציר
ביום הכיפורים?. "משל ליום כיפור" המבאר שזוכרים כולנו את העברות הגדולות שלנו, את הפגיעות הכואבות שלנו באחר ומזניחים את הדברים שבעיננו נראים קטנים. עלינו לחפש דווקא את העבירה הקטנה שעשינו ולחזור בנו...
1754יום הכיפורים – כל נדרילתקציר
י שלום מבעלז זצ"ל, את תלמידיו להרהר בתשובה לפני תחילת היום הקדוש... ובנוסף כיצד לימד רבי לוי יצחק מברדיצב סנגוריא על עם ישראל בערב יום הכיפורים לפני תפילת "כל-נדרי"?!...
1755יוה"כ - מלך מוחל וסולחלתקציר
להסבר מדוע התקין הקב"ה את יום הכיפורים לעם ישראל. ובנוסף רעיון נחמד שהביא רבי לוי יצחק מברדיצב על הקשר שבין אכילת מצווה ביום הפורים לאכילת המצווה בערב יום הכיפורים...
1756יום הכיפורים- חשיבות הווידוי ומעלתו לתקציר
רמב"ם כותב: "יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. משל נפלא שמביא המגיד מדובנא לביאור האריכות בווידוי... מתאים כ- "דבר תורה ליוה"כ"
1757יום הכיפורים- וידוי בניגון?!לתקציר
יגון?" והלא אנו מתוודים על העוונות מה השמחה כאן?! ביאורם הנפלא של התפארת ישראל והחתם סופר על השמחה התמונה שיש במצוות הווידוי...
1758יוה"כ- למה שרים "חטאנו לפניך"?!לתקציר
ים בתפילה ותחינה להקב"ה שימחל לנו, מניין התעוזה לשיר: "אדון הסליחות...חטאנו לפניך רחם עלינו"?! ביאור נפלא על פי המדרש "תנא דבי אליהו"...
1759יום הכיפורים- השעירים והגורלותלתקציר
נפלא בדרך של מטאפורה המנסה להביא להבנה שאלו ש"עושים חיים" ונהנים לא בהכרח גורלם שפר עליהם... יתכן ואנו נראים כ-"סובלים" וספונים בבית הכנסת יום שלם אבל הסבל יקבע בסופו של תהליך... "צוחק - מי שצוחק אחרון"
1760יוה"כ- שיר ושבח אל מול תשלוםלתקציר
הכהן בבית המקדש לקרוא את פרשה זו ביום הכיפורים? משל ונמשל המבארים את ההבדל בין קריאת הפרשה בזמן שבית המקדש היה קיים לזמננו אנו...
1761יוה"כ- לשמור על צדיקי הדורלתקציר
הפרשה המדברת על יום הכיפורים פרשת אחרי מות הנקראת ביום זה - במיתתם של שני בני אהרון מדוע?! ביאור נפלא על הקשר בין בקשת הסליחה ביום הכיפורים למיתת הצדיקים במהלך השנה ...
1762הלכות יום הכיפורים- חמישה עינוייםלתקציר
פורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: איסור אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל - נעלי עור, ותשמיש המיטה והחיוב לאנשים ונשים...
1763הפטורים מהתענית של יום הכיפוריםלתקציר
ים הקשורים לפטורים מהתענית ביום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: "דין ילדים ביום הכיפורים", "דין נשים מעוברות ומניקות ביום הכיפורים", "דין יולדת ביום הכיפורים", "דין חולה וזקן ביום הכיפורים" והדרכים להאכיל ולהשקות את החולה ביום הכיפורים...
1764הלכות תפילות יום הכיפוריםלתקציר
ובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: דיני תפילות יום הכיפורים שחל בשבת", "דיני תפילת ערבית ביום הכיפורים", "דיני תפילת שחרית ביום הכיפורים", סדר העבודה, "דיני תפילת מנחה ביום הכיפורים", "דיני תפילת נעילה ביום הכיפורים"
1765סדר מוצאי יום הכיפוריםלתקציר
אים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: הכוונה בתפילה, השינויים בתפילת העמידה, הוספה מחול על קודש, סדר ההבדלה במוצאי יום הכיפורים, והליכות הנדרשות לאחר שנמחלו כל עוונותינו...
1766יוה"כ- נעילה לתת מתנה לה'!לתקציר
ה" מתוך שיחה ליום כיפור של הרב ברוך רוזנבלום. "מדוע נקראת התפילה האחרונה בכיפור בשם "נעילה"?". והקשר בן חדר ייחוד של חתן וכלה לתפילת הנעילה ביום הכיפורים...
1767יום כיפור - "שערי דימעה לא ננעלו?"לתקציר
: "שערי דימעה לא ננעלו"...תשובה לשאלתו של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: אם שערי דמעה לא ננעלים, לשם מה בכלל יש שם שער?! ביאור נפלא המתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים"
1768יוה"כ - שטרות שפג תוקפן - לא מתקבלים!לתקציר
ש - יום הכיפורים ועוד רגע קט ינעלו השערים... "משל ונמשל של החפץ חיים לעת נעילת שער"... מתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים"
1769מוצאי יום כיפור- לאן בורחים כשקשה?לתקציר
עוצמתו של יהודי?". "מה עושה יהודי שקשה לו?". "לאן בורחים יהודים כתקווה אחרונה? ומה הקשר לכלב הים?... סיפור נפלא על האדמו"ר מסלונים בזמן תפילת הנעילה...
1770מוצאי יום כיפור- איך לשמר את החוויה הרוחנית?לתקציר
כיפורים ישאיר חותם בליבנו?" באמת אין מנוס, הן לא נוכל לשנות את הטבע, לא נוכל לעצור את תהליך נסיגתה של החוויה, אבל האם אנו יכולים לשמר אותה?. חוויה זולה, קלות ראש וליצנות מוחקים את החוויה המרוממת והזכה... "למה נמשל דברי תורה לשמן?". האם ניתן להגביר את החוויה של יום הכיפורים? "כיצד נעצים את החוויה המרוממת של יום כיפור?". ומה הקשר למאמר חז"ל: "שופר של אדם כוחו נחלש, ושל מתן תורה הולך ומתגבר"...
1771מוצאי יום כיפור- התהליך כבר התחיל...לתקציר
התקדמנו משנה שעברה?". "האם תהליך התשובה התחיל אצלנו?". מדוע אומרים בסוף התפילה:"לך אכול בשמחה לחמך"? הרעיון שלנלמד מעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בזמן שמזה: "אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים..." מתאים כ- "דרשה קצרה למוצאי יום הכיפורים"