1859הושענא רבה- בזכות האתרוגים לתקציר
האתרוגים שהצילו ביום הושענא רבה לאחר שכבר לא היה צורך בהם... הסיפור הובא בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א
1860מה הפירוש של "הושענה רבה"לתקציר
ענא רבה"? ביאור נפלא בשלשה אופנים של ה"דברי חיים" - ר' חיים מצאנז זצ"ל... "רעיון נפלא להושענא רבה" מתוך הספר 'אלה מועדי'. מתאים כ- "וורט להושענא רבה"
1861הושענא רבה- הושענא למענך אלוקינו!לתקציר
ה" ביאור נפלא של הרב משה טייטלבוים המובא בסיפרו של רב רובינשטיין המבאר את התחינה הנאמרת בהקפות של הושענה רבא: "הושע נא למענך אלוקינו" תוך שהוא עומד על המילה "למענך". מהו ה"למענך"? ...
1862הושענא רבה- "אבינו אתה"לתקציר
מסלונים על מה שאומרים בסיום ההושענות ביום הושענא רבא: "אנא קל נא הושע נא והושיעה נא אבינו אתה" בדרך של "משל ונמשל להושענא רבה" הזעקה המסכמת "אבינו אתה"!!!
1863הושענא רבה- ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו!לתקציר
ת: מכריזים: "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד"! ביאור נפלא של ה"בני יששכר" ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל המביא שקיום מצוות, זהו רצון המלך, ולכן, כשמחבבים מצווה בעצם, מכבדים את רצון המלך! בנוסף "סיפור להושענא רבה" - כבוד החכמים...
1864הושענא רבה- ערבות ביחדלתקציר
. ביאור נפלא של הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל בשם מרן ה"חתם סופר" ה"ערבה" המסמלת את אלו שאין בהם תורה ומעשים טובים, אינם ראויים לקיום, מכל מקום כאשר מתחברים עם שאר המינים זוכים שגם בחינת "ערבה" יש לה חשיבות. אך מה קורה שהיא לבד עם חברותיה?!...
1865מוצאי הושענא רבה- "כדור הפלא"לתקציר
ת תורה". האם ניתן לאחר שהשלוחים קיבלו לידיהם את פסק הדין, האם עדיין ניתן לשנות אותו בשמיני עצרת?!. "משל ונמשל לסיום הושענא רבה" שאמר האדמו"ר מצאנז לאור דברי הזוהר הקדוש, המבארים כי עדיין ניתן לשנות...
1866הלכות ליום הושענא רבהלתקציר
קובץ הלכות להושענא רבה המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מעלת היום של הושענא רבה, התיקון במהלך הלילה, האכילה בסוכה ביום הושענא רבה, דיני ברכות השחר לנשארים ערים כל הלילה, דיני מצוות חיבוט הערבה, נשמת כל חי בסיום התפילה, הפרידה מן הסוכה...