1891חנוכה- התורה היא האנרגיה שלנו!לתקציר
בר בדרך של "משל ונמשל לחנוכה"... הסברו המיוחד של מאיר שפירא מלובלין על הנאמר במסכת שבת: "מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי חנוכה.. "יהי אור"- רמז יפה לחנוכה מהתורה מהבן איש חי...
1892חנוכה- "המנורה ושמן הזית"לתקציר
ה בחנוכה. "הרוצה שיחכים – ידרים, וסימנך: מנורה בדרום". דוגמאות לרמזים של חכמה שיש במנורה. כמו כן רמזים נפלאים המובאים בספרים על המילה "שמן" בהתאמה לחג האורים... "ראשי תיבות של המילה שמן"
1893ראשי תיבות של "חנוכה"לתקציר
ן רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בשם בעל ה"חתם סופר". כמו כן ראשי תיבות של "חנוכה" בנוסף, רמזים למחלוקת הידועה בין בית הלל ובית שמאי באופן הדלקת הנרות בחג בראשי התיבות של המילה "חנוכה"
1894חנוכה- "פרפראות לחנוכה"לתקציר
גזר על בני ישראל שלא יקיימו שלש מצוות: שבת, ראש חודש ומילה. והקשר להוספת המזמור: שאנו אומרים "מזמור שיר חנוכת ..". "רעיון של החיד"א" על הפסוק: כי נר מצווה ותורה אור" לשלש מצוות ביהדות.
1895פרסום הנס ודמי חנוכהלתקציר
. מדוע דווקא בחנוכה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, ולוקח שמן להדליק?! תירוצו המדהים של רבי יששכר דוב מבעלזא זצ"ל. ונתינת דמי חנוכה בחג האורים לעניים...
1896פנינים לחנוכהלתקציר
של ה"בית יוסף": מדוע כללו חז"ל גם את היום הראשון במניין ימי החנוכה הרי הנס היה רק 7 ימים?! תשובה בדרך של "משל ונמשל לימי החנוכה"...
1897חנוכה- האם היוונים ניצחו?!לתקציר
רט, ואנחנו לעומתם מנציחים את הספורט ע"י 'מכבים' מסוג אחר, כמו מכבי ת"א וכפר הספורט שנקרא מכביה... האם ניתן לומר שהיוונים ניצחו?! כיצד ניתן להשיב מלחמה?...
1898הגיגים ב"על הניסים" לחנוכהלתקציר
נת בחובה שאלות רבות נענה על כמה מהם כמו: מהו הנס ברשעים ביד צדיקים?, אין כאן הרי כל חידוש ונס, הרי כך צריך להיות?! ועוד...
1899חנוכה- "מהדרין מן המהדרין"לתקציר
נוכה. מדוע על הפך שמן היה חותם של כהן גדול?, והרי בדרך כלל, היה הגזבר הממונה חותם על כדי השמנים?! ותירוצו הנפלא של האדמו"ר מגור.
1900חנוכה- "חידות לחנוכה"לתקציר
פט הבא: "קח מציאת יוסף אל בגדי יוסף ומחיר יוסף אל תוספת יוסף ותמצא – חנוכה"! 2. מה הקשר בין אותיות האל"ף בי"ת לחג החנוכה? כל הפתרונות במאמר שלפניכם...
1901"וורטים לחנוכה"לתקציר
בבקשת היוונים מעם ישראל "כתבו לכם על קרן השור - אין לכם חלק באלוקי ישראל"? מה המשמעות של השור? בנוסף רעיון נפלא מדוע תקנו חז"ל להניח נר חנוכה בפתח דווקא בצד שמאל?
1902"רעיון חינוכי לחנוכה"לתקציר
בות יון עשתה מהגוף נזר התפארת שבאדם במקום מהנשמה - שהיא עיקר החיים. כמה מטופשת הגישה הזו נוכל להווכח מ"משל ונמשל לחג חנוכה"...
1903חנוכה ופוריםלתקציר
בון ובפורים ברעשן?! מדוע שונה הנוסח ב"על הניסים": חנוכה - רבת את ריבם דנת את דינם בצורת נוכח - מדברים להקב"ה כאילו הוא כאן ופורים - הרב את ריבנו והדן את דיננו בגוף שלישי? "רעיון לחנוכה"
1904חנוכה- נרות של אהבהלתקציר
כה ובאגדה הממחיש כמה חביבים נרות חנוכה, שהם זכר ודוגמא למנורה שהייתה בבית המקדש, ואשר מזכירים לנו תמיד, אף בחשכת הגלות, את אהבת הנצח שאוהב הקב"ה את עמו ישראל.
1905ניצחון המספר 8 בחנוכהלתקציר
בחנוכה בפרט. "למה מדליקים 8 נרות בחנוכה"? מדוע יוון שכבר יכלו להכנס להיכל, וטמאו את כל השמנים לא נכנסו לקודש הקדשים?! והקשר להדלקת 8 נרות בשמונת ימי החנוכה ...
1906חנוכה- למה טימאו דווקא את השמנים?לתקציר
לראות שהיוונים הצליחו לטמא את כל השמנים שחתומים בחותם כהן רגיל, חוץ מפך שמן אחד שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. מדוע לא הצליחו לטמא גם אותו?! השמן = נשמה = שמנה
1907מהות השמות בחנוכהלתקציר
החכמה האלוקית" לכל שם יש משמעות את זה גם היוונים ידעו. אצלהם המשמעויות שליליות אך כנגד עמדו החשמונאים עם שמות הרבה יותר חזקים ומבוססים וזהו סוד הניצחון...
1908משמעות מלחמת יון ביהדותלתקציר
יא מלחמה של פנימיות וחיצוניות. רעיון נפלא המלווה ב"סיפור לחנוכה" המבטא את המהות של יון לעומת מהותו של ה-אדם כפי שבא לידי ביטוי בשמם...
1909חנוכה- למה מברכים חנוכה שמח?לתקציר
ע בחנוכה מברכים "חנוכה שמח"? ביאור נפלא ששמעתי מפי "הרב ראובן הלוי" רב עדת התרגום - ירושלים
1910חנוכה- פעולה חיצונית לניקוי הפנימיותלתקציר
יוונים בחנוכה? האם המלחמה נגד היוונים הסתיימה? רעיון יפה לחנוכה המסביר מה רצתה יון? מהי תשובת הנגד שלנו להרס הפנימי שהיא זרעה? והלקח שלנו מימי החנוכה: כשבפנים מלוכלך - צריך לעשות פעולה חיצונית. איך לנקות בחנוכה את טומאת יון?
1911חנוכה- החיסול השקט לתקציר
ל היוונים. מה הם למדו מהמן הרשע ושיטת הפעולה שלהם בחיסול העם היהודי לתמיד. הפיתרון האולטימטיבי לניצחון במלחמה הזו עד היום...
1912חנוכה- החכמה ופך השמןלתקציר
" מופיע בחז"ל רק בחנוכה. מדוע?! וכי אין צריך להדר בתכלית ההידור גם ביתר המצוות?! משמעות ההידור באור החנוכה כמשל לאור התורה. הפצת האור מוטלת על כתפם של תלמידי החכמים... "מהדרין מן המהדרין"
1913חנוכה - לעמוד בפני פיתויים לתקציר
בדון. אם כך למה היו מתייוונים?! למה אנשים שידעו שהולכים להרוג אותם בשואה לא ניסו לברוח ולהמלט על נפשם?! התשובה לשאלות הללו בדרך של "משל ונמשל עם מוסר השכל" גדול לחנוכה ולחיינו האישיים...
1914חנוכה- האם אנחנו בוורטיגו?! לתקציר
יגו - זו תחושה מוטעית של סחרחורת סיבובית, שהאדם חש כאילו הוא עצמו או הסביבה נמצאים בתנועה מתמדת. אצל טייסים תחושה מעין זו מביאה אותם לחוסר וודאות נדמה להם שהם הפוכים ביחס לקרקע. בעקבות ה"ורטיגו" הם הופכים את המטוס ומתרסקים אל מותם. "סיפור מזעזע והמסר לחנוכה"
1915חנוכה- כוחם של בנים לתקציר
ול". לכאורה המשפט פתיחה של "על הניסים" קשה. מי היה כהן גדול - מתתיהו או יוחנן? הבן מזכה את אביו עד להיכן?! רעיון יפה ממשנה המפורשת על דרך צחות ומביאה להכרה שהבן של הנפטר יכול לרוממו גבוה גבוה...
1916קרן השור ומשמעותה בחנוכה לתקציר
ם מה ביקשו היוונים מעם ישראל לכתוב על הקרן השור "אין לנו חלק באלוקי ישראל"?!. במאמר זה נביא שלוש תשובות לשאלה זו. בנוסף פירוש נפלא במזמור מעוז צור למילים: "וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים בְּנֵי בִינָה יְמֵי שְׁמוֹנָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים"
1917"רעיונות לדבר תורה בחנוכה"לתקציר
ב"על הניסים" – "..ועל המלחמות"? מדוע מודיםעל מלחמה? צריכים עם כבר להודות על הניצחונות? ועוד.. מתאים כ- "רעיון קצר למסיבת חנוכה".
1918"מהדרין מן המהדרין" בחנוכהלתקציר
כה נאמר המושג "מהדרין מן המהדרין"?! תשובתו הנפלאה של ה"חידושי הרי"ם", רבי יצחק מאיר מגור זצ"ל
1919חנוכה - הדרך הנכונה להתקרבות להקב"הלתקציר
נרות חנוכה היא גם מחלוקת במה היא הדרך הטובה ביותר לאדם הרוצה לשפר ולתקן מעשיו ולהתקרב אל הקב"ה...
1920חנוכה- כמה ימים היה הנס?לתקציר
ימי שמונה קבעו שיר ורננים". מילים אלו טעונות ביאור, מדוע נצרכו דווקא "בני בינה" כדי לקבוע שיר ורננים?! הסבר נפלא לאור תירוץ על שאלתו של הבית יוסף: מדוע אנו חוגגים את חג החנוכה שמונה ימים, הרי היה בכד שמן ליום אחד, וא"כ הרי שהנס היה רק שבעה ימים? ומדוע מדליקים שמונה ימים?!...
1921חנוכה- הילד צודק!לתקציר
י החברה הישראלית בת זמנינו?!... סיפוק מצחיק המתאר כיצד ילד קטן הצליח בחוכמתו להבין מה שאביו לא השכיל להפנים במשך שנים רבות. "חג החנוכה - חג של חינוך"
1922חנוכה- חינוך: "הנרות הללו קודש הם"לתקציר
דקה זצ"ל על הכתוב "הנרות הללו קודש הם" בעניין של חינוך בנים בתקופות הקשות בהם ההורים נעזרו בילדהם לפרנסת הבית... כיצד קיים רב את דרשתו הלכה למעשה ונלחם על חינוך ילדי ישראל... "סיפור על חינוך הילדים"
1923חנוכה- חושך = מלכות יוןלתקציר
. כאשר היוונים גוזרים גזרות שמד על העם היהודי, הם אינם מבינים מדוע הרימו היהודים את נס המרד, מה היה חסר להם?! מדוע דחו את אור ההשכלה, את הפילוסופיה והתרבות הנאורה? משל המבאר שדווקא זה שפועל לפי ההוראות - מצליח
1924חנוכה- "השפן הקטן וחג החנוכה"לתקציר
פן הקטן לחנוכה?" מה ניתן ללמוד ממנו על הדרך הנכונה בעבודת ה'? ומה כל זה קור לחנוכה?! "סיפור עם הרב לסרי" שהצליח בבדיחותא לשכנע כאלו שאינם שומרי תורה ומצוות להקשיב ל-5 דקות שלו ולהשאיר אותם מרותקים לשעה וחצי הרצאה...
1925חנוכה- לנצח בשם ה'!לתקציר
מן אחד, מדוע אם כן אומרים: "וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשֶׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים" - "קנקנים" ברבים ולא קנקן - ביחיד?! ומה בכלל הקשר למאמר חז"ל: אַל תִּסְתַּכֵּל בַּקַּנְקַן, אֶלָּא בְמַה שֶּׁיֶּשׁ בּוֹ?...
1926חנוכה- "מי שבוטח בה' מנצח!"לתקציר
ם מול הרב... החלש שיוצא להילחם מול החזק... הוא לא בוטח בעצמו - הוא יודע שאין לו סיכוי... הוא בוטח אך ורק בקב"ה! ארבעה מלכים: דָּוִד וְאָסָא וִיהוֹשָׁפָט וְחִזְקִיָּהוּ, איזה מלך הוא הגדול מכולם?... אדם שבוטח אך ורק בקב"ה, הוא האדם שנוצח את המלחמה!
1927חנוכה- "למה אוכלים סופגנייה?"לתקציר
משלו, מאכלים שמסמלים את החג ונצרבו בתודעתנו לאורך הדורות עד שלפעמים נדמה שאי אפשר בלעדיהם... בפסח זוהי המצה, בשבועות מאכלי חלב, תפוח בדבש בראש השנה ואוזני המן בפורים... גם לחג החנוכה יש מאכל - סופגנייה. "מדוע נבחרה הסופגנייה כסמל לחג החנוכה?". "מדוע שמים אבקת סוכר על הסופגנייה?". "למה המילוי האותנטי של הסופגנייה הוא דווקא בצבע אדום?!". "מדוע הריבה בתוך הסופגנייה?"
1928חנוכה- "למה יון היא חושך?"לתקציר
לים: "וחושך על פני תהום", "וחושך – זו גלות יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן". "סיפור על חכמתו של רבי יהושוע" המבהיר באופן מובהק: מי שלא לומד ומבין את חכמת תורה - נמצא בחושך!
1929חנוכה- מעלת הדלקת נרות חנוכהלתקציר
קא זצ"ל להדליק נרות חנוכה?, מהו המאמץ הנדרש בניקוי החנוכייה והכנתה להדלקה מהנהגתו של האדמו"ר רבי זאב וולף מזיטומיר. מה למד הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל מהדלקת נרות החנוכה של חייט?, "זה אלי ואנווהו" - "הִתנאה לפניו במצוות" של רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב במצוות החנוכה... כמה גדולים הם ימי החנוכה, כמה גדולה מעלתו של המדליק נרות חנוכה!
1930חנוכה- איך זוכים לבנים תלמידי חכמים?לתקציר
אדם לבנים תלמידי חכמים? ומה הסגולה המיוחדת דווקא בחנוכה? מעשה ברב הונא שידע בוודאות שיצא מבית אחד תלמיד חכם גדול, ובאמת יצא מבית זה רב שיזבי. מעשה נוסף עם רבי חיים חזקיה מדיני מחבר סדרת הספרים "שדי חמד" שדרש מקהילתו לקיים הלכה למעשה את מאמר חז"ל: "כל הזהיר בנר שבת ונר חנוכה לעשותם יפה - יהיו לו בנים תלמידי חכמים". (ימי החנוכה בהלכה ובאגדה)
1931חנוכה- נרות חנוכה בשואהלתקציר
חסידים אודות הדלקת נרות החנוכה של הרבי הקדוש מצאנז וחסידיו, במחנה העבודה "מיהרלדארף", חנוכה תש"ה ומסקנתו: כשחיים בניסי ניסים - לא מוותרים על "פרסומי ניסא"!. ועוד סיפור על הדלקת נרות חנוכה בצל השואה הנאצית, שסיפר יהודי מוינה - אוסטריה באותה שנה...
1932חנוכה- מצוות חכמים בחנוכהלתקציר
ם מאוד! מדוע עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל דברי תורה, ועונשם חמור יותר מדברי תורה?! סיפור בזמנו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, וכיצד ענה למושל העיר תשובה נפלאה על דברי חז"ל: "כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה"...
1933חנוכה- מה אגיד לאבא?!לתקציר
מקום בו היו הילדים, ואספתי את שברי הבקבוק מהרחוב, ונטלתי אותם לביתי. ובאותו לילה, לתדהמתם של אשתי וילדי, הדלקתי את נר החנוכה, מה שלא עשיתי כבר הרבה שנים"... "סיפור נפלא לחנוכה"...
1934חנוכה- בחינוך הילדים תלוי עיקר קיומנולתקציר
מחובתנו כעם יהודי. סיפור עם הגאון הקדוש רבי יוסף חיים - ה"בן איש חי" זצוק"ל המתאר איך בדרכו הבהיר שבחינוך הילדים - אין פשרות!. מנאומו של החפץ חיים לככל הרבנים וראשי הישיבות שבמחוזות וילנא, גרודנא וסלובק: "על כן בואו אחי, בואו רעי, ונעשה כל יכולתנו להציל את הדור החדש מכליון רוחני, ולחנכם לתורה ולמצוות"...
1935חנוכה- יון תרבות הדמיוןלתקציר
צד תרבות יון אינה אלא דמיון שאיננו מוביל לשום מקום!...ביזבוז זמן בעשייה רדודה ולא מועילה, יש להביא את האור שיגרש את החושך ויגלה את אפסות של תרבות הדמיון, ולנצל את הזמן היקר כל כך...
1936חנוכה- הללו את ה' כל גוייםלתקציר
עמים אף אנו איננו מכירים כלל בנס שבורא עולם עושה לנו, עד שמשכילים לדעת שבורא עולם עושה לנו את כל הניסים הללו, ואז אפילו אומות העולם משבחים ומפארים על זאת...
1937חנוכה- אין הקב"ה מקפח שכר כל ברייה!לתקציר
בתמורה? "סיפור יפה לחנוכה" המראה עד כמה מדקדק הקב"ה שלא להפסיד ולא לקפח שום נוצר בעולם, ואם דקדק הקב"ה כל כך על יום אחד מימי השנה, שלא לקפח אותו, ונתן לו בתמורה את ימי החנוכה, על אחת כמה וכמה מדקדק הקב"ה עם בני אדם שלא לקפח שכרם על כל מצווה ומצווה ואפילו הקלה שבקלות...
1938חנוכה- רמז מן התורה לחנוכהלתקציר
לשאלה: מדוע נסמכה פרשת בהעלותך שבה מצווה הקב"ה לאהרון הכהן על המנורה, לפרשת חנוכת הנשיאים? ותשובתו ממגילת סתרים לרבנו נסים גאון... סיפור על אנשי לודקיא שהיו צריכים לשמן...
1939חנוכה- שבת, חודש ומילהלתקציר
בעיקר על שלושה מצוות: שבת, קידוש החודש ומילה? מטרתם של היוונים הייתה לעקור ולשרש מעם ישראל את שמירת התורה והמצוות כולם ללא שום פשרה, אלא שכדי לעשות זאת תפסו היוונים בשיטה אומנותית מאוד, מהי השיטה? על פי חוברת ימי החנוכה בהלכה ובאגדה...
1940חנוכה- מדוע עושים חנוכה שמונה ימים?לתקציר
לנס פך השמן, "שלא היה בו להדליק אלא ליום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים". והשאלה הנשאלת: למה עושים חנוכה שמונה ימים, והלו נס השמן לא היה אלא שבעה ימים בלבד, שכן היה שמן ליום אחד גם ללא הנס?! מקצת התשובות על פי הדרש ומוסר השכל...
1941חנוכה- דברי סופרים ודברי תורהלתקציר
vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"דבר תורה קצר לחנוכה". ברור שדברי תורה חביבין מדברי סופרים, אם כך מדוע יצא הרמב"ם מגדרו, וקבע שמצות נר חנוכה 'חֲבִיבָה הִיא עַד מְאֹד'?! ביאור נפלא מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לחנוכה"...
1942חנוכה- "מהו נס חנוכה"?לתקציר
חוברת בהלכה ובאגדה לימי החנוכה. חז"ל מלמדים אותנו כי ימי החנוכה נקבעו לדורות לא רק כזכר לנס, אלא יש בהם מהות מיוחדת... מהם שני הניסים העיקריים שהתרחשו בימי החנוכה? מהו בנס הגדול יותר והלקח לימנו...
1943חנוכה- מבוא לסיפור החנוכהלתקציר
ה". "שיעור העשרה לקראת חנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: איך וכיצד התרחשו הדברים מימי בתורה מדינת יון בראשיתה עד להפיכתה למעצמה בימי החשמונאים: אתונה וספרטה, תרבות חיצונית ויופי, בעיות מדיניות, הסיפור עם אלכסנדרוס והסוס, התעצמותה של מלכות יון, אלכסנדר פונה להחריב את בית המקדש, הפגישה עם שמעון הצדיק, נבואתו של דניאל, התרבות ה"הלניסטית", מותו של אלכסנדר והתפצלות המלכות. היהודים באלכסנדריה, תלמי המלך מבקש להחכים ותרגום התורה ליוונית, ה"מתיוונים", סוף שלטון התלמיים, עליית אנטיוכוס לשלטון, הכהונה הגדולה עוברת לידיו הטמאות של יאסון, ירושלים מחוללת וההרג הנורא בירושלים, גזירות השמד ומלחמת חרמה, מותו אלעזר שר הכוהנים וחיסולם של אלף איש במערה...
1944חנוכה- "חנה ושבעת בניה"לתקציר
צון שלו לכפות משפחה שלימה להעבירה מדת אלוקינו. אנטיוכוס טובח משפחה שלימה: שבעה ילדים שמסרבים לסור למשמעתו ולהמיר את דתם. מתאים כ-"שיעור לחג החנוכה"
1945חנוכה- מעלליו של יוסף המוכסלתקציר
וא לימי החנוכה באגדה: איך וכיצד התרחשו הדברים בתקופת ה"מתיוונים" בתחילת תקופת שלטון התלמיים? סיפור המגולל "כיצד החלו המתייוונים" ומה הביא אותם לתעוזה לכפור בהקב"ה בריש גלי? הסיפור על מעלליו של יוסף המוכס...
1946חנוכה- ההתארגנות למלחמה ביווניםלתקציר
בוא לימי החנוכה באגדה: ההתקוממות הגלויה נגד היוונים התחילה בעיר "מודיעין" על ידי מתתיהו, בנו של יוחנן הכהן הגדול ממשפחת חשמונאי, גיוס של שני אחיו וחמשת בניו: שמעון, יוחנן, יונתן, יהודה ואלעזר. צוואת מתתיהו ו"משיחתו של יהודה המכבי"
1947חנוכה- "קרבות המכבים נגד היוונים"לתקציר
העשרה לקראת חנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: "מלחמות המכבים ביוונים" עד לחנוכת המזבח: הקרב הראשון - נגד אפולוניוס, הקרב נגד סרון, ליזיאש - ממלא מקומו של אנטיוכוס, הכרזת הצום והקרב הכפול, תיאור מלחמת המכבים" בדרשות חז"ל עד שמסרת גיבורים ביד חלשים
1948חנוכה- "חנוכת המקדש"לתקציר
מבוא לימי החנוכה באגדה: "ניצחון המכבים וחנוכת המשכן", שיממון המקדש והכלים החסרים בו, בעיות בהכשרת המקדש: האם ניתן להכשיר מזבח שנעבדה עליו עבודה זרה? בניית המזבח וחנוכתו. "נס פך השמן", וכפי שאומר הפייטן: "אז אגמור בשיר מזמור - חנוכת המזבח".
1949חנוכה- סופו של אנטיוכוסלתקציר
לימי החנוכה באגדה: "סופו של אנטיוכוס הרשע". תשועת ה' כהרף עין! איך דווקא, כשהמצב כבר נראה נואש - הגיעה לפתע כרגע ישועת ה'! ימי החנוכה ונרות החנוכה הלוחשות את "סוד קיומו הפלאי של העם היהודי"...
1950חנוכה- "מעשה יהודית" לתקציר
לימי החנוכה באגדה: "מעשה יהודית בת בארי": אליפורני מתכונן למלחמה וצר על ירושלים, לאחר צמא כל כך גדול בירושלים עוזיהו כמעט ונכנע. העם מתפלל את ה' ויהודית בת בארי יוצאת למחנה אליפורני ומתייצבת לפני המלך ובתחבולה נועזת מצליחה לכרות את ראשו של המלך, יוצאת ומגיעה לשערי ירושלים והוציאה מאמתחתה את ראשו של אליפורני. ומחזירה את השליטה בירושלים לעם ישראל...
1951הלכות חנוכה- "הטעם להדלקת נר חנוכה"לתקציר
מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "למה מדליקים נרות חנוכה?" אם היוונים טימאו את השמנים מהיכן השיגו שמן חדש?, מדוע תיקנו חכמים לעשות את ימי החנוכה שמונה ימים של ימי שמחה והלל?!... "מושגים לחנוכה"...
1952הלכות חנוכה- "כמה נרות מדליקים?"לתקציר
הגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "כמה נרות חובה להדליק בחנוכה?". "כמה נרות חובה להדליק בחנוכה?". "מהם נרות ההידור?". "למה מדליקים שַׁמָּשׁ?". "מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בנרות חנוכה?". כיצד מקיימים בחנוכה את הפסוק:"זה אלי ואנוהו"?...
1953הלכות חנוכה- "החייבים בנרות חנוכה"לתקציר
כה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מי חייב להדליק נרות בחנוכה?". "מי פטור מלהדליק נרות בחנוכה?". "האם עני חייב בהדלקת נרות חנוכה?". "האם נשים חייבות בנרות חנוכה?". "הדין אם לא נמצא בבית". "הדין אם יגיע מאוחר לבית". "איך מדליקים בחורי הישיבה נרות חנוכה?" "דין נרות חנוכה לתלמידי ישיבות הבאים מחוץ לארץ, כדי ללמוד תורה בארץ ישראל". "מה עושים חיילים בחנוכה?", "ההבדל לבחור ישיבה בין נר שבת לנר חנוכה". "דין אורח בנרות חנוכה". "דין בן נשוי הגר אצל אביו וסמוך על שלחנו בנרות חנוכה". "נרות חנוכה בדירה משותפת". "הדלקת נרות חנוכה בבית מלון". "דין קטן בחנוכה". "דין סומא בהדלקת נרות חנוכה".
1954הלכות חנוכה- "השמנים והפתילות"לתקציר
ה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מדוע מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית?". "הסגולה לבנים תלמידי חכמים". "האם יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה בגז או בחשמל?". "דין הפתילות בחנוכה". "האם הנרות הצבעוניים שמוכרים בחנויות כשרים להדלקה"
1955הלכות חנוכה- "מקום הנחת החנוכיה"לתקציר
תוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "היכן מניחים את החנוכייה בדירת קרקע?". "היכן מניחים את החנוכייה בדירה בבניין מגורים? בקומה גבוהה?" "מה גובה הנחת החנוכייה?". "אם בעל הבית חולה ואינו יכול לקום ממיטתו האם אפשר להביא את החנוכייה אליו?"
1956הלכות חנוכה- "זמן ההדלקה"לתקציר
מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מתי מדליקים נרות חנוכה?". "מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בזמן הדלקת נרות חנוכה?". "עד מתי אפשר להדליק נר חנוכה?". "תפילת ערבית ונרות חנוכה מי קודם?". "שיעור תורה ונרות חנוכה מי קודם?"
1957הלכות חנוכה- "קודם ההדלקה"לתקציר
נוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר לאכול לפני הדלקת נר חנוכה?". "האם מותר לישון לפני הדלקת נר חנוכה?". "האם מותר לעשות מלאכה לפני הדלקת נר חנוכה?" ומה הדין לגביי בני הבית?
1958הלכות חנוכה- "סדרההדלקה"לתקציר
מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהם שלשת הברכות שמברך בלילה הראשון של חנוכה?". מהם שתי הברכות שמברך בשאר הלילות?". "מה הדין אם טעה במספר הנרות?" "מה הדין אם לא יודע לברך?". "איך מסדרים את הנרות בחנוכייה?". "האם מותר להשתמש בנרות חנוכה?". הסבר הדין: "כבתה, אין זקוק לה". "השווה והשונה בין נר שבת ונר חנוכה". "מה עושים עם השמן והפתילות שנשארו מחנוכה?"...
1959הלכות חנוכה- "ערב שבת של חנוכה"לתקציר
וך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "התפילות בערב שבת חנוכה". |"כמות השמן בערב שבת חנוכה". "זמן ההדלקה בערב שבת חנוכה". "מה יעשה אם כבתה החנוכייה?"...
1960הלכות חנוכה- "מוצאי שבת של חנוכה"לתקציר
מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הבדלה במוצאי שבת חנוכה". "הבדלה והדלקת נרות חנוכה". "זמן ההדלקה במוצאי שבת חנוכה". "מתי ידליק מי שמוציא שבת על פי רבינו תם?"...
1961הלכות חנוכה- "ההדלקה בבית הכנסת"לתקציר
יים". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הדלקת נרות שבת בבית הכנסת". "האם אבל יכול להדליק בבית הכנסת?". "ההדלקה בשחרית בבית הכנסת". "כמות השמן בבית הכנסת". "הדלקת נרות חנוכה בערב שבת חנוכה בבית הכנסת". "הבדלה והדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת". "זמן ההדלקה במוצאי שבת חנוכה בבית הכנסת". "הדלקת נרות חנוכה בכנסים, שמחות ומקומות ציבוריים"...
1962הלכות חנוכה- "מנהגי חנוכה"לתקציר
נוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "סעודות מצווה בחנוכה". "מאכלי חלב בחנוכה". "סופגניות בחנוכה". "הפרשת חלה לסופגניות?". "חימום סופגניות על הפלטה בשבת". "האם מותר להכין סופגניות חלביות?". "המקור למנהג דמי חנוכה". "חתן בימי החנוכה"...
1963הלכות חנוכה- "אבלות בחנוכה"לתקציר
ברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הספד בימי החנוכה". "סעודת הבראה בחנוכה". עלייה לבית הקברות בחנוכה". "השתתפות במסיבת חנוכה לאבל". אזכרה בימי החנוכה". דיני תענית בימי החנוכה".
1964הלכות חנוכה- "התפילות בימי החנוכה"לתקציר
ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דיני הוספת ועל הניסים בחנוכה". "מה הדין אם שכח על הניסים בחנוכה". "דיוקים בנוסח אמירת 'ועל הנסים' בחנוכה". "דיני הלל בחנוכה". "האם נשים פטורות מקריאת ההלל בחנוכה?". דיני הלל לאבל בחנוכה". "סדר קריאת התורה בחנוכה". "דיני ראש חודש טבת שחל בשבת". "האם אומרים במה מדליקין בחנוכה?"...