2047"שבת הגדול"לתקציר
זה": "שבת הגדול"? מה הטעם שקוראים לשבת הגדול: "שבת הגדול" ולא שבת הגדולה?!מבחר פירושים על הסיבה לשם "שבת הגדול" ולייחודיות של שבת זו. "מניין שליל הסדר משפיע ברכה לכל השנה"?...
2048שבת הגדול- השקר ביום שבתלתקציר
לפי התאריך שלהם בכל חודש ולא על פי היום בשבוע. איך יתכן ששבת הגדול נקראת כך על שם הנס הגדול שהיה בי' בניסן שחל בשבת?! למה בני ישראל לא שיקרו למצרים לגביי השה הרי זה פיקוח נפש?! תשובתו הנפלאה של הרב סורוצקין...
2049ערב פסח- החיוב לתת קמחא דפסחאלתקציר
ת חג הפסח על הצורך והחובה לתת "מעות חיטים" = "קמחא דפסחא" לעניים על מנת שיוכלו אף הם לקיים את מצוות הפסח כהלכתו... ואיך הצליח רבי מנדלי מליסק זצ"ל לדרבן את הקהילה עד שמיד התנדבו כולם לסייע למשפחות הנזקקות...
2050שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח לתקציר
ש מאפטא בעל ה"אוהב ישראל" המביא לתובנה את החשיבות של שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח... מתאים כהקדמה ל- "שיעור בהלכות פסח"
2051תפילה מעומק הלב למצות מהודרות בפסחלתקציר
הרבים והנפלאים שנוהגים באפיית המצות ובשמירתן בערב פסח יש להתפלל שאכן נצליח לעמוד בהם... סיפור על הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולוביציק זצ"ל על תפילה של יהודי שנענתה מיד...
2052ערב פסח - ההידור אל מול הכעסלתקציר
הגר מויזניץ זצ"ל המלמד מהי ההנהגה הנכונה הנדרשת מיהודי בטרם יכנס חג הפסח... מה עדיף ספק חמץ או עבודה זרה?... מתאים כ- "שיחה לפני חג הפסח"
2053ערב פסח - תהיה עבד תקבל הכל...לתקציר
בודה הזאת לכם? אומרים לו מיד: "אילו היית שם לא הייתה נגאל" מהיכן הגיעו למסקנה הזו?! סיפור לחיזוק השייכות שלנו לה' יתברך: מי שמרגיש שהוא עבד והקב"ה הוא אדון שלו, הרי שהאדון ידאג לו, לכל מה שהוא צריך...
2054ערב פסח- רגישות לזולתלתקציר
על התבונה של רב העיר בהתייחסותו לעני בערב פסח. בנוסף סיפור מליצי על עני שהציג את קשייו לפסח בדרך מיוחדת...
2055לימוד זכות והנהגה מחמץ בפסח לתקציר
א יראה לך שאור בכל גבולך" סיפור נפלא על סנגירון של ישראל הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל כיצד מצא ללמד זכות על בני ישראל דווקא ממצוות חמץ בפסח... מתאים כ- "שיחה לפני חג הפסח"
2056חג הפסח כנגד אברהם אבינולתקציר
נזכרים להזמין אורחים רק כשיושבים כבר לסדר ועד בפתיחת ההגדה אנו אומרים :"הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם. כָּל דִּכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכוֹל. כָּל דִּצְרִיךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח..."?!
2057פסח- התיקון לחטא לשון הרעלתקציר
בירידה למצרים, בשיעבוד, בתקווה ליציאה ממצרים והקשרו לחג הפסח שקיבלנו כתיקון לחטאי הלשון... מפרעה = פה רע לפסח - פה סח...
2058פסח- בדיקת החמץ לאור הנרלתקציר
ית - מציאה של ה"חמץ" בתוך הנפש של כל אחד. רעיון נפלא של חז"ל לבדיקת החמץ דווקא לאור הנר והקשרו לנפש האדם... מליצה יפה הממחישה את אופן הבדיקה...
2059ליל הסדר- היערכות נכונה לתקציר
"ליל הסדר". מהם המכשולים שיכולים להוות בעייה? וכיצד ניתן להיתגבר עליהם על מנת לשתף את כל בני הבית ולשמור על עירנותם? טיפים ועצות לליל הסדר...
2060פסח- שמחת החגלתקציר
ו בכל המרתון של ההכנות לחג - לשכוח חלילה את המצווה העיקרית שיש בכל חג והיא: "שמחת החג"...
2061פסח- "למה שותים 4 כוסות"?לתקציר
מוסבר על ידי שאלה ששואל המהרש"א על מעשה שמביאה הגמרא בדיון שהובא לפני אלכסנדר מוקדון... מתאים כ- "פרפראות לחג הפסח"...
2062פסח- ביטול הפסח בימי מרדכילתקציר
את לליל הסדר ומצוות 4 כוסות? ומהי הסיבה שהביאה את אסתר המלכה לומר לו לעשות זאת?... מה היה הלחץ לצום דווקא בליל סדר וכי לא ניתן היה לדחות זאת לחול המועד הרי הגזרה הייתה לעוד 11 חודש?! למה לבטל את מצוות הפסח?! ביאורים נפלאים של התפארת שלמה ודברי סופרים.
2063ליל הסדר- למה שמים שלוש מצות?לתקציר
ע אוכלים כרפס"? מהי הסיבה לשם "כרפס" אם יש עדות שאוכלים תפוח אדמה?! "מה הטעם לחרוסת"? ו"מדוע נקראת החרוסת בשם זה"? ביאורים נפלאים מתוך הגדה ומתוק האור.
2064פסח- "חג של חינוך" דע מאין באת!לתקציר
ל לליל הסדר המבאר את משמעות המילים: "עבדים היינו לפרעה במצרים" בהקשר לשאלה שיכול הילד לשאול: היכן העשירות הגדולה? איך יתכן שאנו בני חורין ומסובין לשולחן ערוך ואוכלים לחם עוני?!...
2065למה נקרא: ליל ה"סדר"לתקציר
למה קוראים ללילה זה ליל ה"סדר"? חג הפסח וליל הסדר נעשים ברובד הפשוט לכל המסובים אך חייבים להבין שבכל מנהג ומצווה בלילה הזה הרבדים עמוקים בהרבה...
2066פסח- למה מסובבים את הקערהלתקציר
יש כאלה שנוהגים לסובב את קערת הסדר, חלקם בין המסובים וחלקם נוהגים לסובבה מעל ראשי המסובים מהו המקור לעניין הזה?. יש המסובבים ב"הא לחמא עניא" ויש בקטע של "בבהילו יצאו..." מהו הטעם למנהג סיבוב הקערה?
2067פסח- רב של גאולהלתקציר
vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"חג הפסח דבר תורה לליל הסדר". דבר תורה לליל הסדר המבאר מדוע באו כל הרבנים החשובים לתלמידם רבי עקיבא, לעשות איתו ליל סדר בבני ברק?...
2068פתגם לפסח- חירות ותלמוד תורה לתקציר
vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"פתגם חכם בנושא פסח". פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל על פסח" פתגם לפסח של רבי מנחם מנדל מקוצק עם ביאור והדרכה לחיים...
2069למה לא נזכר שמו של משה רבנו בהגדה של פסח?לתקציר
כל כך בהוצאת עם ישראל ממצרים ודווקא שמו כלל לא נזכר בהגדה של פסח הייתכן?! ביאור נפלא של דודו של ה"בית יוסף" על פי המדרש בדרך של משל ונמשל...
2070"למה לא מברכים על המגיד"?!לתקציר
וה שבאה מזמן למזן מברכים ברכה המיוחדת למצווה כגון: שופר,מגילה, סוכה, לולב וכדומה.. מדוע לא מברכים על ההגדה בליל הסדר?! רעיון נפלא של החתם סופר זצ"ל
2071למה לחם עוני כשאנו בני חורין?!לתקציר
ים מצה - לחם עוני" והרי אנו כעת מסובים לשולחן כדרך העשירים?! "משל נפלא על פתיחת ההגדה" דווקא ב-"הא לחמא ענייא"...
2072פסח- "ואותנו קידשת מכל העמים"לתקציר
וא חשוב מאין כמותו אך כשהוא בא בד בבד עם קיום מצוות הסדר... מנהגים בלבד ועוד על חשבון קיום מצוות הסדר הרי הם חסרי טעם ומפספסים את המטרה שלשמה הונהגו...
2073"פרפראות להגדה של פסח"לתקציר
תן לשלבם תוך כדי קריאת ההגדה על מנת לשמור על עירנותם של המסובים...
2074מההגדה- למה 10 המכות?לתקציר
ן הקב"ה דווקא עשר מכות? האם לא היה די במכת בכורות?!
2075מההגדה- הצורך בסימנים למכותלתקציר
ימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב". מדוע הוצרך רבי יהודה לתת בהם סימנים?! הרי כל אחד יכול לזכור את עשרת המכות?!
2076מההגדה- "והיא שעמדה לאבותינו ולנו"לתקציר
אבותינו ולנו" מה עמד לנו?! רעיון נפלא לטעם שכשאומרים "והיא שעמדה" מגביהים דווקא את כוס היין ומכסים את המצות...
2077המספר 4 בהגדה של פסחלתקציר
בה לשאלה: למה דווקא 4 כוסות יין נדרשות לזכר 4 לשונות של גאולה? מדוע נבחר דווקא היין לסמל את ארבעת הלשונות של הגאולה?!... ההתעלות משלב לשלב...
2078חלומו של שר המשקים ו4 כוסותלתקציר
ן חלומו של שר המשקים לגאולתם של עם ישראל ממצרים ואת ההתארגנות של יוסף לקראת השיחרור ממצרים ללא בעיות... ומה הקשר לארבע כוסות ששותים בליל הסדר...
2079ארבע כוסות הם כדי לומר תודהלתקציר
כוסות בליל הסדר הרי הם כאמירת תודה להקב"ה שגאל אותנו מארבעת הדברים המגבילים את האדם מללמוד תורה... יציאה מעבדות לחירות...
2080מההגדה- המשמעות של "דיינו"לתקציר
ובו שאלות רבות. אנו אומרים בו: "אליו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו"!הייתכן?! מה להתקרבות להר סיני ללא קבלת התורה?!... 3 תרוצים נפלאים...
2081פסח- תהיה עבד תקבל הכללתקציר
ששואל "מה העבודה הזאת לכם?" משביתים אותו ואומרים לו בהחלטיות: "אילו היית שם - לא היית נגאל" על סמך מה קובעים זאת?! וההבנה: מי שמרגיש שהוא עבד והקב"ה הוא אדון שלו הרי שהאדון ידאג לו לכל מה שהוא צריך...
2082מההגדה- "אלו עשר המכות.."לתקציר
הלב של פרעה הביאה לכך ששלח את בני ישראל, שילם להם על עבודתו וטבעו הוא וכל חילו בים... "משל נפלא המבאר לאן מביאה טיפשותו של מלך"...
2083מההגדה- "ההבדל בין חנוכה לפסח"לתקציר
ג הפסח". מדוע בהגדה של פסח אנו אומרים: "לפיכך אנו חייבים להודות ולהלל" ואילו בחנוכה הפוך: "קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה". ביאור נפלא של ספר מנוחת אשר...
2084מההגדה- "הרי זה משובח"לתקציר
פר ביציאת מצרים הרי זה משובח" מה ראה בעל ההגדה להשתמש דווקא במילה "זה"? ומדוע נקט המילה "משובח" ולא ישובח?!. בנוסף מדוע לא שמים כסף וזהב זכר ל"ויצאו ברכוש גדול"?!
2085"מילתא דבדיחותא לשולחן הסדר"לתקציר
ן "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה" מתאים להפיג את המתח ולשמור על עירנות בקרב המסובים... מילתא דבדיחותא לשולחן הסדר
2086פסח- עבודת ליל הסדר: הכל לטובה!לתקציר
קחים לליל הסדר דווקא יין אדום?!" איך אפשר לשתות ארבע כוסות יין בליל הסדר ולהיסב זכר לחרות, בעוד שאותו היין, הוא זכר לזה שפרעה שחט את ילדי ישראל ורחץ בדמם?! כל עבודת ליל הסדר, היא שנדע, שכל מה שהקב"ה עושה איתנו, זה כל לטובה!
2087פסח- לשעבד את כל הכוחות לה'לתקציר
הכוסות וההסבה בהם?. מה הקשר בין התפילין לארבעת הכוסות בליל הסדר? ביאור נפלא של ה'שפת אמת'.. מתאים כ- "וורט קצר לליל הסדר". ארבע כוסות והסבה כנגד חמשת החושים...
2088פסח- ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של חיבהלתקציר
י ארבעה כוסות... לא בדרך הרגילה שהם כנגד וְהוֹצֵאתִי, וְהִצַּלְתִּי, וְגָאַלְתִּי, וְלָקַחְתִּי, אלא כנגד ארבע לשונות של חיבה, שמחבב הקב"ה את כנסת ישראל.
2089פסח- ארבע כוסות כנגד ארבע אימהותלתקציר
על פי דברי המהר"ל מפראג שכשם ששלושת המצות הם כנגד שלושת האבות, כך, ארבע כוסות כנגד ארבע אימהות.
2090פסח- "לשנה הבאה בירושלים הבנויה"לתקציר
הגדה בהצהרה: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" לפסוק בתהילים: "יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך" חידוש נפלא של האדמו"ר ה"ייטב לב"...
2091פסח- חשיבות סיפור יציאת מצרים לתקציר
כה ובאגדה לפסח": יציאת מצרים - יסוד האמונה, אופן הסיפור של יציאת מצרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אברהם העברי, סוס תמורת שעורים?!, מיהו בעל הבירה?, "שהם משתחווים להבל וריק...", "אברהם אבינו בחנות הפסלים", אברהם מתייצב לפני נמרוד, הכנת כבשן האש וקידוש ה', ומלאה הארץ דעה את ה'
2092פסח- "סיפור יציאת מצרים" שלב א'לתקציר
"בהלכה ובאגדה לפסח" שלב א': ריבוי על טבעי - מנין בני ישראל במצרים, ריבוי ילודה, מה היו תחבולותיו של פרעה לצמצום הילודה בעם ישראל? תחבולה ראשונה - עבודת פרך, תחבולה שנייה - הריגת התינוקות בעת הלידה, תחבולה שלישית - זריקת הבנים ליאור והצלת התינוקות.
2093פסח- "סיפור יציאת מצרים" שלב ב'לתקציר
"בהלכה ובאגדה לפסח" שלב ב': משה במצרים - הולדת משה, גזירת עמרם ועצת מרים, הצפנת משה, בתיה 'מאמצת' את משה, משה בארמון פרעה, משה רואה בסבלותם של אחיו והבריחה למדין
2094פסח- "סיפור יציאת מצרים" שלב ג'לתקציר
"בהלכה ובאגדה לפסח" שלב ג' "שעבוד בני ישראל במצרים": תקופת השעבוד במצרים, שעבוד הדרגתי, העבודה הקשה בחומר ובלבנים, בנים במקום לבנים!, עבודת הילדים, עבדות תמידית, עבדות תמידית, החלפת העבודה, עבודות בזויות, שחיטת הבנים, זביחת הבנים לעבודה זרה, ותעל שוועתם אל האלוקים
2095פסח- "סיפור יציאת מצרים" שלב ד'לתקציר
"בהלכה ובאגדה לפסח" שלב ד' "משה רבינו - מושיעם של ישראל": משה במדין, התגלות ה' למשה מתוך הסנה, מדוע בחר הקב"ה לדבר עם משה דווקא מתוך הסנה?!, מטה האלוקים, משה חוזר למצרים, פקוד פקדתי, שלשת האותות, הזקנים נמלטים, איש לא עמד בפניהם, דין ודברים בין משה לפרעה, הכבדת העבודה על בני ישראל, משה מתלונן למה הרעות?!, הפיכת המטה לתנין ואי היכולת של פרעה לעשות מאומה...
2096"עשרת המכות" - מכת דםלתקציר
חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": מדוע לקה הנילוס תחילה?, התראה חוזרת, הפך מימיהם לדם!, חרטומי מצרים מראים את כוחם, הבדל גדול היה בין מעשה אהרון למעשה החרטומים, ארץ מצרים נבוכה, האלילים מאכזבים, חיפוש נואש אחר מים, המצרים מתרוששים, רעבים ללחם ומתבוססים בדם. תוצאות מכת הדם.
2097"עשרת המכות" - מכת צפרדעלתקציר
י מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": התראה, צפרדעים, צפרדעים, צפרדעים.., אין מפלט!, רעש מחריש אוזניים, אין מנוח!, כיצד ידעו הצפרדעים להבחין בין יהודי למצרי?, לב עיקש ופתלתול, עבודת פינוי הצפרדעים...
2098"עשרת המכות" - מכת כיניםלתקציר
מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": מנסים לחזור לשגרה, כינים בכל גבולם, מלחמה חזיתית, עייפות, רעב וצמא, סתימת פיות, שביתה באתר הבניה, כבהמות נידמו, אצבע אלוקים היא! "ההשלכות של מכת כינים"
2099"עשרת המכות" - מכת ערובלתקציר
דרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": התראה, השגחה פרטית, יש דובים ויש יער!, התקפה חזיתית, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, אבל כבד, אין מנוס!!, שבוע של סיוטים במכת ערוב.
2100"עשרת המכות" - מכת דברלתקציר
שי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": התראה במכת הדבר, מוות פתאומי, ממקנה בני ישראל לא מת אחד, הכבדת לב פרעה ואי הרצון לשלח את בני ישראל...
2101"עשרת המכות" - מכת שחיןלתקציר
דרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": מעט המכיל את המרובה, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, קידוש ה', במכה זו תם שלב ב' של עשר המכות - עד"ש (ערוב, דבר, שחין), שבו לימד הקב"ה את האנושות כי הוא איננו רק בורא העולם, אלא אף משגיח בהשגחה פרטית על כל נברא - "כי אני ה' בקרב הארץ".
2102"עשרת המכות" - מכת ברדלתקציר
שי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": ושמתי להם מקום לנוס שמה, ברד וגחלי אש!, מגורים משותפים עם בהמות, הרס הצמחייה, הברד פוסק "וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחטוא, ויכבד לבו הוא ועבדיו"...
2103"עשרת המכות" - מכת ארבהלתקציר
דרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": בנערינו ובזקנינו נלך!, צבא של ארבה, חיסול המלאי, שבוע קשה, לא נשאר ארבה אחד!...
2104"עשרת המכות" - מכת חושךלתקציר
דרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": חושך מוחלט, חרדת מוות, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, וטהרתי את בני ישראל, אי אפשר לזוז!, חטטנים עלומים, קץ שם לחושך, אין תנאים עם הקב"ה!נפלאות ה' יתברך!
2105"עשרת המכות" - מכת בכורותלתקציר
פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": קרבן פסח, ביטול מוחלט של העבודה זרה, צליית השה ואכילתו, צליית השה ואכילתו,למכה מצרים בבכוריהם, מת כל בכור!!!, יום צהלה לישראל, יום צעקה לאויביהם! מות האלילים, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, תחיה ותראה...
2106"יציאת מצרים"לתקציר
"בהלכה ובאגדה לפסח" שלב היציאה ממצרים: ויצאו ברכוש גדול, וה' נתן את חן העם, רכוש גדול, איסוף בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, כך הוציא הקב"ה את בני ישראל ממצרים, בזרוע נטויה וביד רמה!
2107 "הִלְכוֹת מוֹצָאֵי פֶּסַח"לתקציר
חוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: קְנִיַּת חָמֵץ, מִימוּנָה, בִּרְכַּת הַמַּצָּה לאחר הפסח, מוֹצָאֵי פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת.
2108חול המועד פסח- להאמין שיהיה טובלתקציר
"?, הרי בני ישראל בזמן הזה ביציאת מצרים היו באי וודאות ברדיפה ופחד?! "רעיון יפה לחול המועד פסח" על ה"השגחה פרטית" של הקב"ה על כל צעד שלנו...
2109חול המועד פסח- לנצל את השבועלתקציר
בימי חול המועד נקרא: "מבזה את המועדות"?! מה הקב"ה מצפה שנעשה שבוע שלם?!... משל ונמשל המבארים מהי מטרת חול המועד פסח...
2110"שבת חול המועד"לתקציר
המועד" ביאור נפלא בפירוש הפסוק הנקרא בשבת חול המועד המדבר בבקשת משה לראות את כבוד ה' והקב"ה עונה לו: "וראית את אחורי ופני לא יראו" הייתכן?! וכי יש לקב"ה קדימה אחורה?! והלא אין לו גוף ולא דמות הגוף?! "סיפור לשבת חול המועד" המבאר זאת נפלא
2121"הלכות לחודש ניסן"לתקציר
ער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: לִמּוּד הִלְכוֹת הַפֶּסַח, פָּרָשַׁת הַחֹדֶשׁ, יְמֵי שִׂמְחָה וִדּוּי בְּכָל חֹדֶשׁ נִיסָן, פָּרָשַׁת הַנְּשִׂיאִים, תַּעֲנִית, תִּקּוּן חֲצוֹת - 'תִּקּוּן רָחֵל' ו-'תִּקּוּן לֵאָה' בְּחֹדֶשׁ נִיסָן.
2122"הלכות ברכת האילנות"לתקציר
"שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: טַעַם הַבְּרָכָה, נֻסַּח הַבְּרָכָה, כַּוָּנַת הַבְּרָכָה, זְרִיזִים מַקְדִּימִים לְמִצְווֹת, אִילָנוֹת מַאֲכָל, אִילָנוֹת מֻרְכָּבִים אוֹ עָרְלָה, רְאִיָּה ודין סגינהור, חוּץ לָעִיר, "דין בִּרְכַּת הָאִילָנוֹת בְּשַׁבָּת, דין "נָשִׁים בְּבִּרְכַּת הָאִילָנוֹת".
2123 "הלכות שַׁבַּת הַגָּדוֹל"לתקציר
וברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: "מהו הַטַּעַם לְשַׁבַּת הַגָּדוֹל"?, מִנְהָגוֹ שֶׁל מָרָן הָרַב עוֹבַדְיָה יוֹסֵף זצ"ל כשהָיָה דּוֹרֵשׁ בְּכָל 'שַׁבַּת הַגָּדוֹל', עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, הַפְטָרַת 'שַׁבַּת הַגָּדוֹל', שַׁבַּת הַגָּדוֹל שָׁלוֹם.
2124"הלכות הַכְשָׁרַת הַכֵּלִים לְפֶסַח"לתקציר
פי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: הַטַּעַם לְהַכְשָרַת הַכֵּלִים, מַעֲרֶכֶת מְיֻחֶדֶת לְפֶסַח, "הַמָּקוֹר מִן הַתּוֹרָה לְהַכְשָרַת הַכֵּלִים לְפֶסַח", "הֶכְשֵׁרוֹ כְּדֶרֶךְ תַּשְׁמִישׁוֹ": לִבּוּן, הַגְעָלָה, חִלּוּק בֵּין בְּלִיעַת אִסּוּר לִבְלִיעַת הֶתֵּר, "חָמֵץ שְׁמוֹ עָלָיו", בֵּאוּר וּמָקוֹר לַחִלּוּק בֵּין בְּלִיעַת אִסּוּר לְהֶתֵּר, כָּל כְּלִי הוֹלְכִים בּוֹ אַחַר רֹב תַּשְׁמִישׁוֹ, סִירִים, כַּפּוֹת, כַּפִּיּוֹת וּמַזְלְגוֹת, סַכִּין, מַצֶּקֶת, מֵיחַם מַיִם, מַחֲבַת, סִיר עוּגָה, תַּנּוּר אֲפִיָּה, מִיקְרוֹגָל לְלֹא גּוּפֵי הַשְׁחָמָה, חֲצוּבָה וְכִירַיִם", "הַהֶבְדֵּל בֵּין חָמֵץ לְבָשָׂר וְחָלָב", פְּלָטָה שֶׁל שַׁבָּת, פְּלָטָה שֶׁל שַׁבָּת, שַׁפּוּדִים וּרְשָׁתוֹת, מֵדִיחַ כֵּלִים, שַׁיִשׁ מִטְבָּח, כִּיּוֹר חַרְסִינָה, מְקָרֵר, שֻׁלְחָן, סוּגֵי כֵּלִים שׁוֹנִים: כְּלֵי זְכוּכִית, כְּלֵי פְּלַסְטִיק, עֵץ, אֶבֶן, אֶמַיְל, כְּלֵי חֶרֶס, כֵּלִים שֶׁרֹב שִׁמּוּשָׁם בְּצוֹנֵן, שִׁנַּיִם תּוֹתָבוֹת וצַעֲצוּעִים
2125"כַּשְׁרוּת הַמִּצְרָכִים בְּפֶסַח"לתקציר
וקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: לְהַקְפִּיד שֶׁכָּל מִצְרְכֵי הַמָּזוֹן שֶׁקּוֹנִים לְפֶסַח יִּהְיוּ כְּשֵׁרִים לְפֶסַח בְּהַשְׁגָּחָה מֻסְמֶכֶת, "דין קִטְנִיּוֹת בפסח": חָתָן, בֵּן נָשׂוּי, אַשְׁכְּנַזִּיָּה הַנְּשׂוּאָה לִסְפָרַדִּי, סְפָרַדִּיָּה הַנְּשׂוּאָה לְאַשְׁכְּנַזִּי, אוֹרֵחַ, בְּדִיקַת הָאֹרֶז, מַצָּה עֲשִׁירָה, חֲנֻיּוֹת המוכרות 'מַצָּה עֲשִׁירָה', פִּיצּוּחִים, פֵּרוֹת יְבֵשִׁים, תַּמְרוּקִים. מִשְׁחַת נַעֲלַיִם. חָמְרֵי נִקּוּי, מִשְׁחַת שִׁנַּיִם, תְּרוּפוֹת, תַּעֲרֹבֶת חָמֵץ, מוֹרֵה צֶדֶק, "חָמֵץ אֲפִלּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵל", תַּעֲרֹבֶת חָמֵץ קֹדֶם הַפֶּסַח, "תַּעֲרֹבֶת חָמֵץ קֹדֶם הַפֶּסַח", "נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם", מִרְקַחַת - רִיבָּה
2126"הלכות מכירת חמץ"לתקציר
ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: אִסּוּר הַשְׁהָיַת חָמֵץ, "חָמֵץ שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח", מַאַכְלֵי בַּעֲלֵי חַיִּים, מְכִירַת חָמֵץ, זְמַן הַמְּכִירָה, חָמֵץ שֶׁל אֲחֵרִים, הזהירות בַּאֲכִילַת אִסּוּר שֶׁל "חָמֵץ שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח".
2127"הלכות בְּדִיקַת חָמֵץ"לתקציר
רת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: נִקְיוֹן הַבַּיִת, בְּנַחַת וּבְשִׂמְחָה, כְּבוֹד הָאִשָּׁה, "עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ", כְּבוֹד הַבַּעַל לְרַעְיָתוֹ, הַיַּחַס לַמְשָׁרְתִים, הַמְכַבֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת, בְּדִיקַת הַסְּפָרִים, זְמַן בְּדִיקַת חָמֵץ, קֹדֶם הַבְּדִיקָה: אֲכִילָה, מְלָאכָה, לִמּוּד תּוֹרָה,שִׁעוּר תּוֹרָה, שְׁאָר בְּנֵי הַבַּיִת. הַהֲכָנוֹת לַבְּדִיקָה: סַכִּין, לֶחֶם וּמֶלַח סַכִּין, נֵר, חַשְׁמַל, הַבְּרָכָה, דִּבּוּר, שֶׁהֶחֱיָנוּ. מְקוֹמוֹת הַחַיָּבִים בִּבְדִיקָה, רֶכֶב, מוֹסָדוֹת צִבּוּרִיִּים, חֲנֻיּוֹת, בַּיִת גָּדוֹל, שְׁלוּחוֹ כְּמוֹתוֹ, בָּתֵּי כְּנֵסִיּוֹת וּבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת, חֶדֶר סָגוּר, הַמִּתְאָרֵחַ כָּל יְמֵי הַפֶּסַח, שְׂכִירוּת דִּירָה, בִּטּוּל הֶחָמֵץ, מהו נֻסַּח בִּטּוּל הֶחָמֵץ שֶׁאוֹמֵר בַּלַּיְלָה?", דין אֲכִילַת מַצָּה בְּלֵיל בְּדִיקַת חָמֵץ.
2128 "הלכות בִּיעוּר חָמֵץ"לתקציר
ת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: סוֹף זְמַן אֲכִילַת חָמֵץ וַהֲנָאָה מֵחָמֵץ, חִשּׁוּב הַשָּׁעוֹת הַזְּמַנִּיּוֹת, נִיקְיוֹן הַפֶּה וְהַשִּׁנַּיִם,"כֵּיצַד מְבַעֵר אֶת הֶחָמֵץ"?, זְמַן בִּעוּר חָמֵץ, בִּיטּוּל הֶחָמֵץ, נֻסַּח בִּיטּוּל הֶחָמֵץ בַּיּוֹם, בֵּאוּר הַהֶבְדֵּל בֵּין נֻסַּח הַבִּטּוּל בַּלַּיְלָה לְנֻסַּח הַבִּטּוּל בַּיּוֹם, עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, נָשִׁים, הַמּוֹצֵא לֶחֶם עַל הָאָרֶץ בְּחַג הַפֶּסַח עַצְמוֹ...
2129 "הלכות תַּעֲנִית בְּכוֹרוֹת"לתקציר
בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: לְפַרְסֵם אֶת הַנֵּס, חוֹלֶה, סְעוּדַת מִצְוָה, "מה לעשות כְּדֵי לְהִיפָּטֵר מֵהַתַּעֲנִית"?, איזה סִיּוּם מַסֶּכֶת נֶחְשָׁב כִּסְעוּדַת מִצְוָה?, דין בְּכוֹר קָטָן, דין אָבֵל בִּסְעוּדַת סִיּוּם מַסֶּכֶת, כְּשֶׁחָל עֶרֶב פֶּסַח בְּשַׁבָּת.
2130"הַהֲכָנוֹת לֶחָג ולְלֵיל הַסֵּדֶר"לתקציר
בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: לִשְׂמֹחַ וּלְשַׂמֵּחַ, אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דַּל, "אִם אַתָּה מְשַׁמֵּחַ אֶת שֶׁלִּי, אֲנִי מְשַׁמֵּחַ אֶת שֶׁלְּךָ", הַהֲכָנוֹת לְלֵיל הַסֵּדֶר, הֲכָנַת הַמַּצּוֹת, הַתּוֹלַעִים שֶׁל הַחַסָּה.., בָּשָׂר לְפֶסַח.
2131 "הלכות עֶרֶב פֶּסַח"לתקציר
"שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: מִזְמוֹר לְתוֹדָה, אִסּוּר מְלָאכָה, תִּיקּוּנֵי בְּגָדִים, כְּבִיסָה , לִגְזֹז צִפָּרְנַיִם, לְצַחְצֵחַ נַעֲלַיִם, וּלְגַהֵץ בְּגָדִים, תִּסְפֹּרֶת, חֲנוּיוֹת, עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, אֲכִילָה בְּעֶרֶב פֶּסַח, מִקְוֵה טָהֳרָה, גֻּלַּת הַכּוֹתֶרֶת, לְצַפּוֹת וּלְיַחֵל לַחַג בְּנַחַת וּבְרֹגַע, הֲכָנַת נֵר דָּלוּק, הַדְלָקַת נֵרוֹת הֶחָג, בְּנוֹת תֵּימָן, "ברכת שֶׁהֶחֱיָנוּ",
2132"דִּינֵי עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת"לתקציר
כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: הֲכָנַת נֵר דָּלוּק, בַּמֶּה מְקַיֵּם סְעוּדוֹת הַשַּׁבָּת?, וּמֵאַחַר וְאֵין עוֹד חָמֵץ בְּבֵיתוֹ, בַּמֶּה יְקַיֵּם שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת בְּשַׁבָּת?, בִּטּוּל הֶחָמֵץ, טִלְטוּל הַמַּצָּה, הַהֲכָנוֹת לְלֵיל הַסֵּדֶר, "וַתּוֹדִיעֵנוּ", הַדְלָקַת הַנֵּרוֹת - לִכְבוֹד יוֹם טוֹב שֶׁל פֶּסַח.
2133תְּפִלַּת עַרְבִית שֶׁל לֵיל פֶּסַח לתקציר
מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: בִּרְכַּת מֵעֵין שֶׁבַע, "לֵיל שִׁמֻּרִים הוּא לַה'", קְרִיאַת הַהַלֵּל בִּבְרָכָה, חיוב נָשִׁים בהלל בערב הפסח.
2134"עֲרִיכַת לֵיל הַסֵּדֶר"לתקציר
לב אחר שלב מנוקד, כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: קַדֵּשׁ. וּרְחַץ. כַּרְפַּס. יַחַץ. מַגִּיד. רָחְצָה. מוֹצִיא מַצָּה. מָרוֹר. כּוֹרֵךְ. שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ. צָפוּן. בָּרֵךְ. הַלֵּל. נִרְצָה. לֵיל הַסֵּדֶר שֶׁחָל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, עִקַּר הַמִּצְוָה בַּלַּיְלָה הַזֶּה, אֲכִילָה וּשְׁתִייָּה בְּאֶמְצַע הַהַגָּדָה וקְרִיאַת שְׁמַע עַל הַמִּטָּה...
2135"מֵהִלְכוֹת יוֹם טוֹב"לתקציר
ר ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: טָעָה בִּתְפִלַּת יוֹם טוֹב, יוֹם טוֹב שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, הַלֵּל, י"ג מִדּוֹת, מוֹרִיד הַטַּל, הִלְכוֹת חַג בֶּחָג: מְלָאכוֹת הַמֻּתָּרוֹת וְהָאֲסוּרוֹת בְּיוֹם טוֹב, הַדְלָקַת הָאֵשׁ וּבִשּׁוּל, כִּירַיִם שֶׁל גַּז, תַּנּוּר, מִלּוּי הַסִּיר, בִּשּׁוּל לְצֹרֶךְ מְחַלֵּל שַׁבָּת, עִישּׁוּן, כִּבּוּי הָאֵשׁ, כִּבּוּי גַּז, הַנְמָכַת הָאֵשׁ, הַנָּחַת נֵר בְּמַיִם, בּוֹרֵר, טוֹחֵן,פּומְפִּיָּה, סוֹחֵט, לִישָׁה וַאֲפִיָּה, מֻקְצֶה, רְחִיצָה, מְחִיאַת כַּפַּיִם וְרִקּוּד, רְפוּאָה, יוֹם טוֹב שֶׁחָל בְּיוֹם שִׁשִּׁי...
2136"מֵהִלְכוֹת חֹל הַמּוֹעֵד" לתקציר
ברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: הַנְהָגַת הַיְּהוּדִי בְּחֹל הַמּוֹעֵד, שִׂמְחַת הֶחָג ויְמֵי חֹל הַמּוֹעֵד, עֲבוֹדַת ה' הָאֲמִתִּית בַּמּוֹעֲדִים, ט"ז בְּנִיסָן, יַעֲלֶה וְיָבוֹא, אֲכִילַת מַצּוֹת בְּמֶשֶׁךְ הֶחָג, מְלָאכָה בְּחֹל הַמּוֹעֵד, מְלָאכָה בְּחֹל הַמּוֹעֵד, אֹכֶל נֶפֶשׁ, אֹוכֶל נֶפֶשׁ, תִּסְפֹּרֶת, בֵּית הַסֹּהַר, קָטָן, כִּבּוּס, צִחְצוּחַ נַעֲלַיִם וּשְׁטִיפַת הָרִצְפָּה, צָרְכֵי רַבִּים, כְּתִיבָה בחול המועד, לֹא מִשְׁתַּלֵּם לַעֲבֹד בַּמּוֹעֵד, קַבָּלַת פְּנֵי רַבּוֹ בָּרֶגֶל, עֲלִיָּה לָרֶגֶל, וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ.