2111"קריעת ים סוף" לתקציר
"בהלכה ובאגדה לפסח" השלב של קריעת ים סוף: "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים", כל עכבה לטובה, המאבק עם שלוחי פרעה, תרגיל הטעיה, תרגיל הטעיה, מן הפח אל הפחת, סיבות נוספות לצערו של פרעה על יציאתם של ישראל, התקווה והמפנה, בעל צפון, קדימה למלחמה!, גיוס המוני, הפחד והחלוקה לארבע כיתות, תפילת משה, רעש גדול בשמים, עוזא, חושך מצרים!, חרבם תבוא בלבם, באו מים עד נפש!, השלכת המטה, הים ראה וינס, בתוך הים - ביבשה, פרסום הנס, מרדף בתוך הים, מהומת מוות, אין מנוס!, "תרגילי מים", "שֵׁבֶט - לְגֵו כְּסִילִים", פליטת הגופות אל היבשה, לעשות נקמה בגויים!, ביזת הים, אורח הכבוד, שירת הים, שירת מרים ושירת המלאכים
2112שביעי של פסח – קריעת ים סוףלתקציר
ומשמאלם" קריעת ים סוף נקראת בשביעי של פסח המדרש שעונה לשאלה: מדוע בתורה נכתבה המילה "חומה" בכתיב חסר – "חמה"?. משלו של המגיד מדובנא זצ"ל המבאר את ענין החימה באור יקרות... מתאים גם כ- "דבר תורה לשבת שירה"
2113שביעי של פסח- הקב״ה לא מוותר על אף יהודי! לתקציר
נבקע הים לבני ישראל כפי שאנו קוראים לו: נס קריעת ים סוף. המדרש בתנחומא מביא שהים נבקע פעם נוספת עבור שני אנשים דתן ואבירם. היתכן?! הלא שניהם היו אנשים ש"התעללו" במשה רבנו לאורך כל הדרך במדבר מדוע בקע להם את הים?! משל נפלא המראה איך הקב״ה לא מוותר על אף יהודי שרוצה לשוב אליו... מתאים כ- "שיחת חיזוק לימי הפסח"
2114שביעי של פסח- הים ראה וינוסלתקציר
ארונו של יוסף. מה הביא את נחשון בן עמינדב לתובנה (מהתבוננות בארונו של יוסף הצדיק) עד כדי כך שקפץ למים בחרוף נפש?!...
2115שביעי של פסח- פרפראותלתקציר
של פסח" המובאים מתוך שירת הים אותה קוראים ביום זה. "וורטים לשביעי של פסח" התפילה של האבות התקווה לעושר וההפסד הגדול שבא אחריה...
2116שביעי של פסח- מידה כנגד מידהלתקציר
סוף כמתאים ביותר לחיסול מצרים?! היד השם תיקצר?! רעיון נפלא שמבאר כיצד הייתה זו מידה כנגד מידה למרות חכמתם של חרטומי מצרים...
2117שביעי של פסח שנדחה ביוםלתקציר
עיירת פראג בזכות ששמעו לקול ה"נודע ביהודה" רבם הנערץ... שאמר לפני פטירתו: "לא חכמתי עמדה לי, אלא מידת הרחמים שחמלתי על נער נוצרי בשעת צרתו"...
2118שביעי של פסח- מדרשי חז"ללתקציר
ם סוף, למעלה הרוחנית הכי גבוהה שישנה, עד שאמרו חז"ל - ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, במחזה הנבואה וכל שאר הנביאים. האם נשארו במעלה הזו?. ממה פחדו כל האומות בשעת קריעת ים סוף?
2119שביעי של פסח- מדוע נבקע הים?לתקציר
ם נבקע הים: בזכות ברית מילה, נקרע ים סוף. בזכות יוסף הצדיק, נקרע ים סוף. בזכות אברהם אבינו, נקרע ים סוף. ויש מדרש שבכלל מששת ימי בראשית הקב"ה התנה עם הים שיבקע. אם כך מדוע נבקע הים?! ביאור נפלא המעובד מ "שיחה של הרב רוזנבלום לשביעי של פסח"
2137 "הִלְכוֹת שְׁבִיעִי שֶׁל פֶּסַח"לתקציר
מובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: מִצְוַת בִּעוּר מַעַשְׂרוֹת, עֵרוּב תַבְשִׁילִין, מֵעֵין שֶׁבַע, קְרִיעַת יַם סוּף, "תיקון ליל שביעי של פסח" וְיָשִׁירוּ כֻּלָּם יַחַד אֶת שִׁירַת הַיָּם בְּשִׂמְחָה גְּדוֹלָה מְאֹד מְעַט קֹדֶם חֲצוֹת...