3141תורה- להרגיש שהתלמיד חסר לך!לתקציר
לא מגיע לכיתה?". מה נדרש ממגיד שיעור לעשות כאשר אחד מן הלומדים לא הגיע?. "סיפור על רבי יהודה הנשיא ואליהו הנביא". כיצד נהג רבי יהודה הנשיא שאליהו הנביא לא הגיע לשיעור?... "הדרכה פדגוגית לשיעורי תורה"