628העשיר אינו מרגיש ברעבון העני לתקציר
קשה לאדם לאמוד מהו צערו של חברו אם לא נתנסה בכך. החכמה שלנו לא להגיע למצב שנתנסה בצער שכזה... "סיפור על רב חכם" שבחכמתו נתן לאחד לחוות את צערו של הזולת ובכך אף לסייע לו.