632מצא אשה מצא טוב לתקציר
"דבר תורה לאירוסין". הסתירה בין הפסוקים "מצא אשה מצא טוב" לבין "ומוצא אני את האישה מר ממוות" נעוצה בשאלה מה מחפשים?... חיפוש טובת השני מביאה טובה וברכה.
633כדת משה וישראל לתקציר
"דבר תורה קצר לשבע ברכות". מדוע מקדש החתן את הכלה כדת משה וישראל הרי ה"זוגיות" בין משה לישראל לא הייתה "זוהרת" במיוחד?!. כששניים אוהבים באמת אזי "על כל פשעים תכסה אהבה".
634ענבי הגפן בענבי הגפן לתקציר
"דבר תורה קצר לאירוסין" מתאים גם כ- "דבר תורה שבע ברכות". "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל" מדוע נמשלו החתן והכלה דווקא לענבי הגפן?! התשובה נעוצה בשוני של הגפן מיתר הפירות.
635בסימן טוב ובמזל טוב לתקציר
"דבר תורה - אירוסין" "רעיון יפה לאירוסין". בשטרי האירוסין אנו פותחים במילים: "בסימן טוב ובמזל טוב" מהו הסימן הטוב שאנחנו מחפשים? ולשם מה נעוץ סימנים אצל האישה?
636האבות מצאו זיווגם על יד המים לתקציר
"רעיון קצר לשבע ברכות" מדוע האבות מצאו זיווגם על יד מקור מים? יצחק, יעקב ומשה מצאו את בת זוגם על יד באר מים. מה מיוחד במים שדווקא שם נבנו בתי האבות? מתאים כ- "דבר תורה לשבע ברכות"
637שתזכה לחופה ולמעשים טובים לתקציר
"דבר תורה לשבע ברכות". אנו מברכים את הרווקים בברכה הבאה: "שתזכה לחופה ולמעשים טובים" מה קודם למה? לכאורה זה שיש בו מעשים טובים זוכה לשידוך טוב ומגיע לחופה. מדוע מברכים ההפך?!
638החיסרון של השני היה שלי לתקציר
"דבר תורה - שבע ברכות" מתאים גם כ- "דבר תורה קצר לאירוסין". סיפור מדהים על הסתכלות שונה בחיי הנישואים המגשרת על הפערים בין בני הזוג. והיכולת להכיל את חסרון השני
639 אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה לתקציר
"רעיון קצר לסעודת שבע ברכות". אנו מברכים את החתן והכלה בברכת: "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה.." מה הקשר בין הבריאה של ששון ושמחה לבין החתן והכלה?! והלימוד מברכת: "בורא מאורי האש" במוצש"ק. מתאים כ- "דבר תורה למוצאי שבת חתן"
641טבעת שמים באצבע לתקציר
"וורט קצר לשבע ברכות". מדוע החתן שם את הטבעת דוקא על האצבע הרי ממילא הכלה מעבירה אותה לקמיצה או לזרת?! תשובתו של הבן איש חי מתאים כ- "דבר תורה קצר לשבע ברכות"
642קשרי השידוכין לתקציר
"דבר תורה לאירוסין" או "דבר תורה לוורט". אנו אומרים שהחתן והכלה באו ב"קשרי השידוכין" מהי הסמליות של הקשר בעניין הזוגיות שלנו בכלל? ושל החתן והכלה בפרט?!...
643הקידושין דווקא בטבעת לתקציר
"משהו לשבע ברכות". דבר תורה לשבת חתן" המבאר מדוע אנו מקדשים את הכלה בטבעת? הרי ניתן לקדש בכל דבר ששווה פרוטה לא עדיף אם כן לקדש בבקבוק יין טוב או יהלום נוצץ?!. הטבעת כמדריך לחיי הנישואין.
644שלום ורעות לתקציר
"דבר תורה לסעודת שבע ברכות". מדוע מברכים את החתן והכלה בברכת שלום ורעות?
645לקחת אחריות על הבית לתקציר
"דבר תורה לשבע ברכות". לאירוסין או לוורט. מי לוקח אחריות על הבית?! "משל ונמשל לשבת חתן" על השמש והירח וההשלכה לבני הזוג הטריים שלנו...
646בנים זכרים זרע של קיימא לתקציר
"רעיון קצר לסעודת שבע ברכות". אנו מברכים בברכת המזון את החתן והכלה "בבנים זכרים זרע של קיימא" הרי בנים הם זכרים?! לשם מה התוספת הזו? "סיפור על המלך שלמה" ועוף החול והממצאים שעלו והשפיעו על הברכה
647עזר כנגדו לתקציר
"דבר תורה לשבע ברכות". "רעיון קצר לאירוסין" או "דבר תורה לוורט". הקב"ה אומר: "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" לכאורה שני הפכים המוצמדים ביחד, האם האישה היא עזר לבעל או נגדו?!
648מהי באמת אהבה? לתקציר
"רעיון קצר לאירוסין" . "דבר תורה לוורט". "מהי אהבה אמיתית?" וכיצד היא נבנת? האם הדייג אוהב דגים?! אם כן מדוע הוא הורג אותם חותך לחתיכות וצולה ב-250 מעלות ואוכל בהנאה?!
649יסודות הבית לתקציר
"דבר תורה לאירוסין". "רעיון קצר לאירוסין" או לוורט. חז"ל אומרים: "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים" האם לא מן הראוי לומר כאילו בנו וילה מפוארת? מדוע משתמשים בחורבה לתיאור שמחה?!
650להשקיע בבית שלנו לתקציר
"דבר תורה קצר לאירוסין" או לוורט. החתן והכלה בונים בית החשיבות בהשקעה הראשונית חשובה מאד. "משל ונמשל לאירוסין" הממחיש את הכדאיות בהשקעה של הבית שנצטרך לגור בו...