732טעמי המקרא לתקציר
טעמי המקרא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה
733הברכה שלפני הקריאה בתורה לתקציר
הברכה שמברכים לפני הקריאה בתורה
734הברכה שאחרי הקריאה בתורה לתקציר
הברכה שנאמרת לאחר הקריאה בתורה
735ברכות שלפני ההפטרה לתקציר
הברכות שנאמרות לפני קריאת ההפטרה
736ברכות שלאחר ההפטרה בשבת לתקציר
הברכות שנאמרות לאחר קריאת ההפטרה בשבת
737ברכות שלאחר ההפטרה בחג לתקציר
הברכות שנאמרות לאחר קריאת ההפטרה בחג
881קריאה בתורה פרשת פינחס לתקציר
קריאה בתורה פרשת פינחס בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
882קריאת התורה פרשת פינחס לתקציר
קריאת התורה פרשת פינחס בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
883קריאת התורה לפרשת פינחס לתקציר
קריאת התורה לפרשת פינחס בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
910קריאה בתורה פרשת ניצבים לתקציר
קריאה בתורה פרשת ניצבים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
911קריאת התורה פרשת ניצבים לתקציר
קריאת התורה פרשת ניצבים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
912קריאת התורה לפרשת ניצבים לתקציר
קריאת התורה לפרשת ניצבים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי