922זמירות לשבת לתקציר
פרק הראשון בזמירות לשבת "למנצח מזמור לדוד השמים מספרים.." לשמיעה ושינון
923זמירות לשבת לתקציר
פרק השני בזמירות לשבת "רננו צדיקים.." לשמיעה ושינון
924זמירות לשבת לתקציר
פרק השלישי בזמירות לשבת "לדוד בשנותו את טעמו.." לשמיעה ושינון
925זמירות לשבת לתקציר
פרק הרביעי בזמירות לשבת "תפילה למשה איש האלוקים.." לשמיעה ושינון
926זמירות לשבת לתקציר
פרק החמישי בזמירות לשבת "יושב בסתר עליון.." לשמיעה ושינון
927זמירות לשבת לתקציר
פרק השישי בזמירות לשבת "מזמור שירו לה.." לשמיעה ושינון
928זמירות לשבת לתקציר
פרק השביעי בזמירות לשבת "שיר למעלות אשא עיני.." לשמיעה ושינון
929זמירות לשבת לתקציר
פרק השמיני בזמירות לשבת "שיר המעלות לדוד שמחתי.." לשמיעה ושינון
930זמירות לשבת לתקציר
פרק התשיעי בזמירות לשבת "שיר המעלות לולא ה.." לשמיעה ושינון
931זמירות לשבת לתקציר
פרק העשירי בזמירות לשבת "שיר המעלות לדוד לולא ה.." לשמיעה ושינון
932זמירות לשבת לתקציר
פרק האחד עשרה בזמירות לשבת "הללויה הללו את.." לשמיעה ושינון
933זמירות לשבת לתקציר
פרק השנים עשרה בזמירות לשבת "הודו לה כי טוב.." לשמיעה ושינון
934שיר השירים לתקציר
קריאה של מגילת שיר השירים פרק א בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה
935שיר השירים לתקציר
קריאה של מגילת שיר השירים פרק ב בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה
936שיר השירים לתקציר
קריאה של מגילת שיר השירים פרק ג בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה
937שיר השירים לתקציר
קריאה של מגילת שיר השירים פרק ד בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה
938שיר השירים לתקציר
קריאה של מגילת שיר השירים פרק ה בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה
939שיר השירים לתקציר
קריאה של מגילת שיר השירים פרק ו בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה
940שיר השירים לתקציר
קריאה של מגילת שיר השירים פרק ז בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה
941שיר השירים לתקציר
קריאה של מגילת שיר השירים פרק ח בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה
942"פיוט אדון הסליחות ירושלמי" לתקציר
"פיוט אדון הסליחות בנוסח ספרדי ירושלמי". פיוט "אדון הסליחות להאזנה". בנוסח ספרדי ירושלמי עם מיטב הנגנים - להאזנה. נדיר!!!
943"פיוט עננו מהסליחות" לתקציר
"פיוט אדון הסליחות בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה". "עננו אלוקי אברהם עננו בנוסח ספרדי ירושלמי" להאזנה לחזנים וחובבי הסליחות עם מיטב הנגנים וסינגולדה. נדיר!!!
944"פיוט י-ה שמע אביונך" ירושלמי לתקציר
"יה שמע אביונך בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה". הפיוט לעשרת ימי תשובה נדיר ביופיו!!! עם מיטב הנגנים בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה - מתאים להשמעה לילדים שילמדו את הנגינה המיוחדת...
945"הפיוט חון תחון מהסליחות" לתקציר
"חון תחון ירושלמי". "הפיוט חון תחון על בניך בנוסח ירושלמי" - להאזנה. קטע נדיר!!! עם מיטב הנגנים בנוסח ספרדי ירושלמי... הפיוט המסיים את הסליחות: "חון תחון על בניך בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה"
946"אחות קטנה ירושלמי" לתקציר
"אחות קטנה בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה" וגם "חיזקו וגילו ירושלמי להאזנה". קטע מפיוט 'אחות-קטנה' הפותח את תפילות יום ראש השנה בנוסח "ימים נוראים ספרדי ירושלמי להאזנה" עם מיטב הנגנים
947"המבורך בכל מערך ירושלמי" לתקציר
"המבורך בנוסח ירושלמי להאזנה". "המבורך בכל מערך להאזנה" קטע הסיום של הפיוט 'ידי רשים' מתפילות ראש השנה פיוט הנאמר ב"תפילות ראש השנה בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה" מתאים לחזנים שרוצים ללמוד עם מיטב הנגנים נדיר!!!
948הפיוט "אדיר ונאור ירושלמי" לתקציר
הפיוט "אדיר ונאור" מתפילות שמונה עשרה של השליח ציבור ביום הכיפורים בנוסח ירושלמי להאזנה". קטע מתפילת החזרה הנאמר בתפילות החזרה ביום הכיפורים: "אדיר ונאור בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה" עם מיטב הנגנים כדאי למי שרוצה ללמוד!!!
949"אל נורא עלילה ירושלמי" לתקציר
"פיוט אל נורא עלילה בנוסח ספרדי ירושלמי להאזנה". פיוט הנאמר בפתיחת תפילת הנעילה ביום הכיפורים ב"נוסח ספרדי ירושלמי להאזנה" עם מיטב הנגנים מתאים לחזנים ומי שרוצה ללמוד. נדיר!!!