738קריאה בתורה פרשת בראשית לתקציר
קריאה בתורה פרשת בראשית בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
739קריאת התורה פרשת בראשית לתקציר
קריאת התורה פרשת בראשית בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
740קריאת התורה לפרשת בראשית לתקציר
קריאת התורה לפרשת בראשית בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
741קריאה בתורה לפרשת בראשית לתקציר
קריאה בתורה לפרשת בראשית בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת